Mamy już plany na 2014

Businessteam of three working at office, businesswoman sitting in foreground, making notes, smiling, businessmen shaking hands in background.

Podstawowe cele na rok 2014 to:

1. Zabieganie o jak najlepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przepisy prawa.

2. Reprezentowanie wobec otoczenia publicznego interesów członków w sprawach legislacyjnych oraz wspieranie ich w budowaniu relacji z tym otoczeniem.

3. Budowanie ekspertyzy.

4. Projekty społeczne.