UWAGA – specjalistyczne szkolenia dla sektora opieki zdrowotnej/Projekt UE/

Kolejna edycja projektu „Przepis na rozwój”

ZAPRASZAMY!!!

Informujemy, że w dniu 23.01.2023 r. uruchamiamy kolejne nabory do projektu Przepis na Rozwój – Kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej.

Przypominamy, że przed wypełnieniem Wniosku o Umowę składający go Podmiot jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa oraz z Załącznikami. Przystąpienie Przedsiębiorcy do danego naboru jest równoznaczne z zaakceptowaniem ww. Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa.

Aby móc złożyć wniosek w Systemie należy wykonać trzy proste kroki.

Zapraszamy do zapoznania się z NOWĄ REKOMENDACJĄ.

Przypominamy, że składając wniosek Przedsiębiorca aplikuje o określoną liczbę osobokursów z zachowaniem limitów dla określonej na cały Projekt wielkości Przedsiębiorstwa

 

określonych poniżej:

-mikro Przedsiębiorstwo – limit 1 osoba

-małe Przedsiębiorstwo- limit 3 osoby,

-średnie Przedsiębiorstwo – limit 6 osób.

 

Poniżej przedstawiamy wszystkie szczegóły, prosimy o zapoznanie się z nimi i aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze.

 

W razie pytań bądź wątpliwości służymy pomocą: agnieszka.bolewska@hrp.com.pl,magdalena.barasinska@hrp.com.pl, katarzyna.kaczmarek@hrp.com.pl, magdalena.warczynska@hrp.com.pl

 

Wnioski składać będzie można tylko w czasie trwania naboru. Po zamknięciu naboru opublikowana zostanie lista rankingowa, wg. której pobierane będą wnioski.

Wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą ich złożenia. Wszystkie wnioski, które nie zmieszczą się w podstawowej alokacji trafią automatycznie na listę rezerwową.

Szczegóły znajdują się poniżej. Zapraszamy do składania wniosków! 

Nabór 16 dla mikroprzedsiębiorstw (maksymalnie 1 osoba na szkolenie)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro). 

Data naboru: od 23.01.2023 godz. 8:00 do 01.02.2023 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 752 400,00 zł

 

Data ważności do 3ech miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Nabór 17 dla małych przedsiębiorstw (maksymalnie 3 osoby na szkolenia)

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro). 

Data naboru: od 23.01.2023 godz. 8:00 do 01.02.2023 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 1 152 112,50 zł

 

Data ważności do 3ech miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Nabór 18 dla średnich przedsiębiorstw (maksymalnie 6 osób na szkolenia)

 

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro). 

Data naboru: od 23.01.2023 godz. 8:00 do 01.02.2023 do godz. 20:00

Kwota naboru (alokacja): 940 500,00 zł

Data ważności do 3ech miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.