Źródła finansowania ekspansji i rozwoju przedsiębiorcy.

Źródła finansowania ekspansji i rozwoju przedsiębiorcy. Montaż finansowy dla projektów zagranicznych w wykorzystaniem środków unijnych (blending)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej zapraszają na spotkanie dla przedsiębiorców oraz instytucji finansowych, poświęcone możliwościom korzystania ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej w ramach instrumentów Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Szczególna uwaga poświęcona zostanie projektom z budżetu KE, zarządzanym m.in. przez organizacje międzynarodowe, w tym EBI i Europejski Fundusz Inwestycyjny, organy publiczne oraz organy podlegające prawu prywatnemu, a mające obowiązek świadczenia usługi publicznej.

Seminarium odbędzie się 28 września 2015 r. (poniedziałek) w Klubie Bankowca, ul. Smolna 6 w godzinach 9:00-12:00. Seminarium przeznaczone jest przede wszystkim dla dyrektorów finansowych i operacyjnych firm zainteresowanych zaawansowanymi instrumentami finansowania projektów w krajach poza Unią Europejską. Spotkanie przeprowadzone zostanie w j. polskim.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 23 września br. na adres PROGRAMY@zbp.pl. Spotkanie jest bezpłatne. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc, wg kolejności nadesłania. Liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM