Zarządzaj kompetencjami – zdobądź przewagę

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej 

i

Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa

 

zapraszają na

 

bezpłatnąkonferencję promującą projekt szkoleniowy


„Zarządzaj kompetencjami – zdobądź przewagę”

 

i  jego rozwiązania
dotyczące modelu kompetencji sił sprzedaży w MŚP.

W II części konferencji zaprezentujemy Państwu rozwiązania przewidziane w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 RPO WŁ 

 21 stycznia 2015r. 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Łódź, ul. Moniuszki 7/9

Część I

09:50 – 10:20 Rejestracja uczestników.

10:30  – 10:45  Otwarcie konferencji. Przywitanie uczestników:

10:45 – 11:45 Przedstawienie założeń Projektu  „Zarządzaj kompetencjami – zdobądź przewagę” . Model kompetencji sił sprzedaży w MŚP.  Korzyści z udziału
w projekcie dla MŚP – założenia doradztwa i szkoleń:

11:45-12:35 Przerwa lunchowa.

Zapraszamy do stolików  eksperckich (11:45 – 12:35); odpowiemy na Państwa pytania dotyczące modelowego rozwiązania kompetencji sił sprzedaży w MŚP, możliwości udziału
w projekcie, przedstawimy także korzyści dla Firm wynikające z udziału w projekcie  „Zarządzaj kompetencjami  – zdobądź przewagę”.

 Projekt  i konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet II , Działanie:2.1 Poddziałanie:2.1.2

Człowiek – najlepsza inwestycja

Część II

RZPPZŁ  – ŁIPH
i
Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego

Perspektywa finansowa 2014 – 2020

12:35   – 12:45  Otwarcie II Części Konferencji. Słowo wstępne:

12:45 – 13:15 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w RPO WŁ  (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego) :

13:15 – 13:45 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego dla przedsiębiorców – nowa perspektywa, nowe wyzwania :

13:45 – 14:15 Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego:
Nowa perspektywa finansowa – RPO WŁ  2014 – 2020:

Możliwości wspierania eksportu przedsiębiorstw przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera:

 

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
Mamy nadzieję, że oferta szkoleń i doradztwa zaproponowana przez nas w ramach projektu „Zarządzaj kompetencjami – zdobądź przewagę”,  zyska Państwa zainteresowanie i przyczyni się do rozwoju Państwa przedsiębiorstw.

Specjalnie także dla Państwa zaprosiliśmy przedstawicieli  Urzędu Marszałkowskiego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, by przybliżyli Państwu nową perspektywę finansową dla województwa łódzkiego z punktu widzenia szans  dla przedsiębiorców.

Zaproponowane przez nas tematy – doradztwo, szkolenia i nowa perspektywa finansowa funduszy UE  – pozwolą przygotować się do wejścia w nowy okres programowania RPO WŁ 2014 – 2020.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności:

(termin zgłaszania obecności do dnia 20 stycznia 2015 – obowiązuje kolejność zgłószeń)

 mailowo na adres i.mielczarek@konsorcjum.com.pl (proszę podać imię nazwisko oraz nazwę firmy/ instytucji) bądź telefonicznie – 515 272 949.