Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się ofertą (w załączeniu opis przedmiotu zamówienia oraz formularz oferty) na rzecz realizowanego przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej projektu Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój nr POWR.02.02.00-00-0072/16-00.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie, na podstawie licencji, narzędzi diagnozowania kompetencji pracowników.

Załączniki:

PSnR- Opis przedmiotu zamówienia – NDK
PSnR_NDK_FO