Zapraszamy na VI Morskie Regaty Żeglarskie Konfederacji Lewiatan

Spotkanie będzie miało charakter integracyjno-promocyjny, połączymy bowiem tradycyjne regaty żeglarskie z możliwością promowania uczestniczących w nich firm.

Poza ekspozycją logotypów firm na banderach, koszulkach, roll-upach i na tablicy sponsorskiej, oferujemy wieczór promocyjny, podczas którego każda z firm może przedstawić pozostałym informacje na swój temat (misja, wartości, oferta handlowa).

W Regatach 2016 postanowiliśmy maksymalnie obniżyć koszty i zorganizować je najtaniej jak się da.

Termin i miejsce

21.05 – 28.05.2016 r. ; trasa: Sukosan – Szybenik – Biograd – Sukosan

Właściwe regaty rozpoczną się 25 maja.

  

Organizator

Organizatorem regat jest Konfederacja Lewiatan, w imieniu której występuje firma PHUT „SKYSAIL” S.C. Piotr Wroński, Maciej Mikulski z siedzibą w Olsztynie, ul. Pieniężnego 15, organizująca poprzednie edycje regat morskich.

Do udziału w regatach zapraszamy załogi reprezentujące

  1. związki branżowe i regionalne należące do Konfederacji Lewiatan
  2. firmy członkowskie bezpośrednie oraz należące do związków branżowych
    i regionalnych Konfederacji Lewiatan (pojedynczo i załogi łączone z kilku firm)
  3. Zarząd, Radę Główną i Biuro Konfederacji Lewiatan
  4. Uwaga! Każda załoga zdecydowana wziąć udział w VI Regatach może zarekomendować jedną dodatkową załogę sympatyków Lewiatana (niespełniającą powyższych warunków). Organizator Regat ma prawo nieprzyjęcia takich zgłoszeń bez podawania przyczyn. Obowiązkiem załogi rekomendującej jest dbanie o przestrzeganie przez załogę rekomendowaną regulaminu regat i dobrych obyczajów żeglarskich.

Skład załogi

Decyzję o liczbie członków załogi podejmuje zgłaszający. Na jachtach, które planujemy wyczarterować, może płynąć maksymalnie 8 osób (3 kabiny 2-osobowe i 2 miejsca w mesie), ale miejsca w mesie są mniej komfortowe. Jeśli skorzystają Państwo z usług skipera i stewarda z firmy organizującej regaty – zajmą oni miejsca w mesie.

Koszty

Koszty dojazdu i udziału w regatach pokrywają załogi. Ostateczny koszt regat będzie zależeć od: liczby zgłoszonych załóg, liczby członków załogi oraz wybranego wariantu wyżywienia. Po wstępnym zgłoszeniu załogi SKY SAIL prześle Państwu formularz zgłoszeniowy w pliku Excel, który jest jednocześnie kalkulatorem kosztów.

Termin zgłoszeń

Regaty odbędą się, jeśli zgłosi się co najmniej 15 załóg.

Ze względu na konieczność potwierdzenia rezerwacji jachtów oraz ustalenia finalnych kosztów prosimy o wstępne zgłoszenie uczestnictwa do 30 września 2015 r. do godz. 12.00. na adres mailowy:

sgorecka@konfederacjalewiatan.pl

Po potwierdzeniu przez Konfederację Lewiatan, że regaty się odbędą, zainteresowane firmy powinny zawrzeć umowy ze SKYSAIL i opłacić zaliczki najpóźniej do 15 października 2015 r.

OFERTA

Zapraszamy!