Zaczynamy nabór rekrutacyjny do udzielenia wsparcia w postaci dotacji na działalność gospodarczą!!!

   

Adresaci: osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w przeciągu 6 miesięcy (lub mniej) przed przystąpieniem do projektu:

  1. Zamieszkujące obszar województwa łódzkiego
  2. Spełniające przynajmniej jeden z warunków: 1) bycie osobą z niepełnosprawnością, 2) wiek 50 lat lub powyżej, 3) bycie kobietą, 4) posiadanie niskich kwalifikacji, 5) wiek poniżej 30 lat.

 

 

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniach od 15 stycznia do 31 stycznia przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne związane z ubieganiem się o dotację na działalność gospodarczą w ramach projektu „Przedsiębiorcy wspierają outplacement”.

 

więcej informacji (kliknij)