Wyzwania dla łódzkiego rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego 20 sierpnia w Łodzi!

opinie i stanowiska700

Zaproszenie na seminarium: Wyzwania dla łódzkiego rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego 20 sierpnia w Łodzi!

Województwo łódzkie w świetle danych BKL to region raczej szans niż zagrożeń. W 2014 łódzkie miało niską stopę bezrobocia rejestrowanego, średnią – ale z tendencją spadkową – stopę bezrobocia wg BAEL, najwyższy odsetek wciąż uczących się, jedną z niższych stóp bezrobocia wśród młodych i najniższą wśród młodych absolwentów uczelni oraz relatywnie wysoki odsetek samokształcących się. Co do wskaźników sugerujących „zagrożenia” zwraca jednak uwagę m.in. jeden z wyższych odsetków długotrwale bezrobotnych. Warto więc podjąć dyskusję o opisanych szansach i zagrożeniach w oparciu o wyniki badań BKL. W programie  seminarium zaplanowane zostało wystąpienie w którym realna sytuacja osób młodych na rynku pracy, zostanie przeciwstawiona sytuacji postrzeganej przez samych absolwentów szkół oraz wystąpienie prezentujące wyniki analizy sytuacji trzech grup ludności województwa łódzkiego w wieku produkcyjnym: pracujących, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w świetle danych z pięciu lat edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Podczas dyskusji zastanowimy się, jak odpowiednio wykorzystać (szanse) lub zniwelować (ograniczenia) obserwowane w województwie?

Seminarium adresowane jest do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy, w szczególności do pracodawców, przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji w regionie. Wystąpienia prowadzone będą w formie paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych praktyków i ekspertów.

Podczas seminarium po raz pierwszy zaprezentowany zostanie również raport regionalny: „Rynek pracy w województwie łódzkim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2014”. Osoby uczestniczące w seminarium otrzymają go podczas rejestracji.

Seminarium „Wyzwania dla łódzkiego rynku pracy” odbędzie się 20 sierpnia br. w Hotelu Andels w Łodzi. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia na www.bkl.parp.gov.pl. Organizatorem seminarium jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – rejestracja (liczba miejsc jest ograniczona).

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej zaangażuje się w popularyzowanie seminarium jako miejsca na podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w oparciu o wyniki badań BKL.

Pełny program Seminarium przesyłam w załączniku, poniżej zaproszenie które można wykorzystać podczas informowania.

Bardzo chętnie też w rozmowie telefonicznej ustalę dalsze kroki dotyczące współpracy

Z poważaniem,

Monika Dawid-Sawicka

Ekspert BKL

Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

tel. 0-603 759 758

www.bkl.parp.gov.pl