Webinarium: Dotacje oraz preferencyjne pożyczki na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii – sposób na obniżenie kosztów funkcjonowania firm, 28.06.22

 

 

Dotacje oraz preferencyjne pożyczki na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii – sposób na obniżenie kosztów funkcjonowania firm

Termin: 28 czerwca, 11:00

Spotkanie bezpłatne

Drodzy Państwo,

Koszt nośników energii w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrósł do poziomów nienotowanych od dekady, pociągając za sobą min ceny energii elektrycznej, która stanowi podstawę funkcjonowania firm. Istnieje zatem pilna potrzeba znalezienia możliwości do utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw w obliczu drastycznego wzrostu kosztów funkcjonowania.

Jeśli:

Wzrost ceny energii elektrycznej drastycznie podniósł koszty prowadzonej przez Ciebie działalności,

Masz wątpliwości co do zasadności inwestowania w odnawialne źródła energii w swojej firmie,

A może rozważasz inwestycję w odnawialne źródła energii, jednak masz wątpliwości ze względu na nakłady, które musisz ponieść?

 

To webinarium jest dla Ciebie!

28 czerwca 2022, godz. 11.00, platforma ZOOM

Omówione zostaną możliwości w zakresie dotacji oraz preferencyjnych pożyczek z:

Wskażemy także jakie formy finansowania efektywności energetycznej  OZE zostały zaplanowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), funduszach strukturalnych na lata 2021 – 2027,

Omówimy jakie są możliwości inwestycyjne w odnawialne źródła energii od strony technicznej, jakie inwestycje z obszaru OZE mogą być realizowane w aktualnym systemie prawnym

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ POPRZEZ FORMULARZ

 

Link do spotkania zostanie przesłany na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia

Webinarium poprowadzą:

  Aneta Gocek –
Prezes Zarządu W4E Energia Odnawialna Sp. z o. o.
Od kilkunastu lat aktywna zawodowo w branży energetycznej związanej z odnawialnymi źródłami energii. Współprowadzi projekty inwestycyjne (głównie z obszaru fotowoltaiki oraz energetyki wiatrowej)  dla przedsiębiorstw oraz samorządów. Przeprowadza oceny techniczne projektów z obszaru OZE (tzw. due diligence).

 

  Ewa Florczyk
założycielka firmy Funds For Future
Ewa Florczyk założycielka firmy Funds For Future, dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w latach 2013 – 2019. Odpowiadała m.in. za działania związane z promocją przedsiębiorczości, innowacyjnością i umiędzynarodowieniem MŚP. Odpowiedzialna za wdrażanie strategii innowacyjności Województwa Łódzkiego. Współpracowała z największymi instytucjami publicznymi z kraju i Europy. Członkini Nordic Council of Ministers ds. biogospodarki.