Walne zgromadzenie Członków RZPPZŁ Lewiatan

W dniu 21.01.2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków RZPPZŁ Lewiatan.  W wyniku obrad Członkowie RZPPZŁ Lewiatan dokonali wyboru władz statutowych Organizacji. Prezesem Związku na dwuletnią nową kadencję wybrano dotychczasowego Prezesa RZPPZŁ Lewiatan Pana Artura Matiaszczyka. W skład Zarządu Związku weszli Pani Anna Łastowska, Pan Piotr Kleinschmidt, Pan Paweł Brzeziński, Pan Ireneusz Krawczyk, Pan Tomasz Bartosiak. W skład Rady Nadzorczej Związku weszły następujące osoby Pani Barbara Ladżyńska,  Pani Ewa Wendołowska, Pani Joanna Rogowska, Pan Grzegorz Witoń, Pan Jacek Pietruszyński.

W trakcie obrad przyjęto Sprawozdanie Zarządu z działalności RZPPZŁ w  okresie 2013r. –  2015r. oraz plan pracy RZPPZŁ na rok 2016.

Partnerami organizacyjnymi Walnego Zgromadzenia RZPPZŁ Lewiatan był Bank PEKAO S.A. oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 

Szczegóły z wydarzenia w prezentacji poniżej:

Pobierz prezentację

DSC01557 DSC01538 DSC01541 DSC01545 DSC01558 DSC01562