Walne zgromadzenie Członków RZPPZŁ, 21.01. br.

Łódź dnia 07 stycznia 2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na podstawie § 14 pkt 2 Statutu Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Zarząd Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej zwołuje: Walne Zgromadzenie Członków Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej na dzień 21 stycznia 2016r. godz. 12.00. Obrady odbędą się w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź. W ramach organizacji Walnego Zgromadzenia Członków RZPPZŁ, pragnę także zaprosić Państwa do udziału w części konferencyjnej naszego spotkania, przewidzianej bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu Członków RZPPZŁ. Tematem konferencji będą fundusze UE przewidziane dla przedsiębiorców w latach 2014 – 2020. Na zakończenie Naszego spotkania zaprosimy Państwa na uroczysty noworoczny koncert oraz poczęstunek.

Planowana agenda Walnego Zgromadzenia Członków RZPPZŁ:

Część I – Walne Zgromadzenie

12.00 Początek obrad Walnego Zgromadzenia Członków RZPPZŁ

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej – sprawozdanie z działalności RZPPZŁ za okres 26.09.2013r. – 21.02.2016r./sprawozdanie finansowe RZPPZŁ za okres 26.09.2013r. – 21.02.2016r.

Wybór członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez Walne Zgromadzenie Członków RZPPZŁ.

Wybór Członków Zarządu Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej.

Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej.

Przedstawienie nowych Firm Członkowskich RZPPZŁ.

Sprawy wniesione do przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków RZPPZŁ.

Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia RZPPZŁ – odczytanie protokołu.

Część II – Konferencja informacyjna

13.30 Fundusze UE dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014 -2020, szanse i wyzwania – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Część III – Koncert/poczęstunek

14.15 Fortepianowy Koncert Noworoczny oraz uroczysty poczęstunek

Informuję także, iż zgodnie z życzeniem Członków RZPPZŁ w trakcie Walnego Zgromadzenia RZPPZŁ wydzielone zostanie miejsce, gdzie Firmy Członkowskie RZPPZŁ będą mogły wyłożyć swoje materiały promocyjno – informacyjne. Mam nadzieję, iż będzie to dodatkowa okazja do wzajemnego poznania i wymiany informacji o ofercie. Prosimy by materiały promocyjne były w formie broszur/ulotek. Prosimy dostarczenie materiałów w ilości maksymalnie kilkudziesięciu sztuk. Pragnę także zaprosić Państwa do odwiedzenia nowej, nadal budowanej strony internetowej RZPPZŁ www.rzppzl.pl – znajdziecie tu Państwo liczne potrzebne informacje oraz propozycję nowego znaku graficznego – loga RZPPZŁ, które oficjalnie zaprezentujemy podczas Walnego Zgromadzenia Członków RZPPZŁ. Zachęcam do śledzenie cotygodniowego internetowego newslettera RZPPZŁ, gdzie znajdziecie Państwo wszelkie informacje dotyczące organizowanych przez nas wydarzeń.

Walne Zgromadzenie Członków RZPPZŁ będzie doskonałą okazją do podsumowania niezwykle intensywnego i bogatego w wydarzenia okresu działalności Naszej Organizacji, której rola i pozycja dzięki wspólnej pracy naszych Firm Członkowskich bardzo wzrosła, będzie to również dogodny moment do zaprezentowania planów na przyszłość. Dlatego raz jeszcze w imieniu własnym oraz Zarządu RZPPZŁ serdecznie zapraszam do udziału.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes RZPP Ziemi Łódzkiej Lewiatan

Artur Matiaszczyk wraz z Zarządem