Termin złożenia kompletnych biznesplanów

!!!UWAGA!!! Termin złożenia kompletnych biznesplanów dla Uczestników Projektu „Nowa Firma – Nowa Łódź” to 9 – 10 lutego 2022 w godz. 12.00 – 18.00

Miejsce składania biznesplanów: Siedziba Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan ul. Piotrkowska 92 90-103 Łódź

Biznesplan należy złożyć osobiście.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny

Maciej Plutecki nr 517 181 408