SPRAWOZDANIE Łódź 28.02.2022

Łódź 28.02.2022

                                                                 SPRAWOZDANIE

W dniu 24 marca odbyło się Spotkanie Konsultacyjne Partnerów Dialogu Społecznego w
Regionie Łódzkim „Dialog społeczny, wojna na Ukrainie oczami przedsiębiorców,
zatrudnianie cudzoziemców; COVID, rozwój organizacji”. Miejscem konferencji byłą sala
konferencyjna Appellation ul. Uniwersytecka 15 90-243 Łódź. Organizatorami była
Konfederacja Lewiatan oraz Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej.
Celem spotkania była pogłębiona dyskusja w/w obszarach tematycznych. W wydarzeniu
udział wzięło 39 osób. Wśród uczestników byli przedstawiciele partnerów dialogu
społecznego oraz przedsiębiorcy.

Spotkanie otworzył Prezydent Konfederacji Lewiatan – dokonał diagnozy sytuacji
społeczno – gospodarczej, odniósł się do wyzwań stojących przed polska gospodarką w
kontekście wojny w Ukrainie, analizie poddany została również aktualny stan dialogu
społecznego na poziomie regionalnym i krajowym oraz polski ład. Po wystąpieniu
Prezydenta Macieja Wituckiego głos zabrał Zbigniew Ziemba Wicemarszałek
Województwa Łódzkiego, który odniósł się do głównych tez przedstawionych przez
Prezydenta Macieja Wituckiego, zapewniając jednocześnie o zaangażowaniu w ideę
dialogu społecznego. Po wystąpieniu Wicemarszałka Województwa Łódzkiego
rozpoczęła się debata z udziałem uczestników spotkania. Wypowiedzi i tezy zgłaszane
przez zaproszonych gości tyczyły się wyzwań związanych z wprowadzeniem Polskiego
Ładu, problemu uchodźców (kwestia wojny w Ukrainie), ograniczeń i kierunków rozwoju
dialogu społecznego pomiędzy wszystkimi stronami. Przedsiębiorcy zwracali także
uwagę na problem inflacji oraz wyzwań związanych z rynkiem pracy

Maciej Plutecki
Dyrektor Biura
RZPPZŁ
Lewiatan