RZPPZŁ zaprasza na bezpłatne szkolenia

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE – wybór czy konieczność? Łódź, 9 lutego 2016 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Narutowicza 34

Szanowni Państwo,

Konfederacja Lewiatan i Narodowa Agencja Poszanowania Energii  S.A. zapraszają na szkolenie, w ramach którego zostanie zaprezentowane narzędzie informatyczne SME TOOL. Przy jego pomocy właściciele i menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli samodzielnie przeprowadzić analizę zużycia energii w swoich firmach, uzyskać informacje jakie działania mogą wdrożyć, aby poziom zużycia energii zmniejszyć, a tym samym obniżyć koszty działalności. W niektórych przypadkach redukcja kosztów może być znaczna i sięgać nawet 10-20%.

Narzędzie powstało w ramach realizacji międzynarodowego projektu SME CheckUP, którego polskimi partnerami są Konfederacja Lewiatan i Narodowa Agencja Poszanowania Energii SA.

Uczestnicy warsztatów  dowiedzą się jakie działania (zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i nie inwestycyjnym) mogą poprawić efektywność energetyczną firmy oraz kto i w jaki sposób może pomóc wdrożyć odpowiednie procesy w danym przedsiębiorstwie.

Podczas szkolenia przekażemy Państwu informacje o tym jakie nowe regulacje prawne dotyczące  efektywności energetycznej przedsiębiorstw są w przygotowaniu i w związku z tym, jakie obowiązki spadną w najbliższej przyszłości na prezesów oraz właścicieli firm.

Na warsztaty zapraszamy w szczególności właścicieli  firm i menedżerów hoteli, restauracji, sklepów i biur. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty poprowadzi mgr inż. Małgorzata Popiołek, koordynator projektu i ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA.

Szkolenie organizujemy we współpracy z Regionalnym Związkiem Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej.

Serdecznie zapraszamy

PROGRAM
12.30-13.00 Kawa powitalna, rejestracja uczestników
13.00-13.30 Projekt SME CheckUP i narzędzie SME TOOL

 • adresaci projektu
 • konstrukcja narzędzia
 • potrzebne dane wejściowe
 • otrzymane wyniki
 • raport końcowy
13.30-14.30 Praktyczne wykorzystanie narzędzia SME TOOL

 • logowanie do systemu
 • wprowadzanie danych wejściowych
 • analiza otrzymanych wyników
 • bazy danych konsultantów
14.30-14.45 Przerwa kawowa
14.45-15.45 Regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej w MSP

 • Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków
 • Ustawa o efektywności  energetycznej
 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Fundusze krajowe i europejskie wspierające efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach

 • programy Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska
 • programy PARP
15.45-16.15 Lunch
PROWADZĄCA

mgr inż. Małgorzata Popiolek mgr inż. Małgorzata PopiolekAbsolwentka Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej. Od 1998 r. ekspert ds. efektywności energetycznej i energetyczki odnawialnej w Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA i Fundacji Poszanowania Energii. Koordynator wielu projektów międzynarodowych z zakresu efektywności energetycznej. Trener i wykładowca na kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej w zakresie użytkowania energii, nowoczesnych technologii wytwarzania energii, wdrażania Best Practice, transferu technologii know-how, innowacyjnych rozwiązań obszarze energii, zrównoważonego rozwoju, systemu auditingu i oceny charakterystyki energetycznej budynków. Audytor energetyczny z uprawieniami do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
– wybór czy konieczność?

Łódź, 9 lutego 2016
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Narutowicza 34

ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Maciej Plutecki
tel. 517 181 408
e-mail: plutecki@poczta.onet.pl

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. (22) 55 99 940, faks (22) 55 99 910
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

UE