Projekt Programu Prac Komisji Europejskiej na 2016

9 września br. Komisja Europejska (KE) przedstawiła wstępny zarys Programu Prac na 2016 r., którego ostateczne przyjęcie zaplanowane jest na 27 października br. Propozycja KE została przesłana do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, oraz do Xaviera Bettela, premiera Luksemburga, kraju sprawującego aktualnie prezydencję w Radzie UE.


Z projektu wynika, że Program będzie opierał się na dziesięciu priorytetach zogniskowanych wokół kilku najważniejszych kwestii tj. kryzysu związanego z napływem uchodźców, wsparcia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, pogłębienia integracji rynku wewnętrznego i wzmocnienia aspektu socjalnego Unii Gospodarczo-Walutowej. Wszelkie propozycje legislacyjne muszą przy tym być spójne z przyjętymi w ubiegłym roku Wytycznymi Politycznymi dla nowej KE. Stale silny nacisk kładziony będzie na zasadę lepszego stanowienia prawa, zmniejszenia biurokracji i obciążeń administracyjnych (o better regulation pisaliśmy kilkakrotnie).

Poniżej znajdą Państwo listę obszarów, najważniejszych z punktu widzenia naszych firm członkowskich, które z pewnością przyjmą formę propozycji legislacyjnych w Programie Prac KE na przyszły rok. Są to m.in.:

– pakiet dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym (tzw. Circular Economy);

– reforma prawa autorskiego;

– problem nieuzasadnionego geoblockingu,

– modernizacja podatku VAT w handlu elektronicznym;

– rewizja dyrektywy audiowizualnej;

– rewizja dyrektywy satelitarno-kablowej;

– nowa inicjatywa dotycząca Europejskiej Chmury Obliczeniowej;

– inicjatywy dotyczące zaprojektowania rynku energii elektrycznej i gazu;

– rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych;

– pakiet propozycji dotyczących działania w sytuacjach kryzysowych związanych z migracją (mechanizm awaryjnej relokacji, ewaluacja systemu dublińskiego, wzmocnienie zewnętrznych granic UE);

– porozumienie międzyinstytucjonalnie.

Przypominamy, że kontynuowane będą trwające już prace nad wieloma innymi projektami legislacyjnymi, w tym m.in. reformą systemu ETS czy rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Przedstawiona lista zawiera jedynie wybrane tematy i została sporządzona w oparciu o projekt Programu. O jego ostatecznej wersji poinformujemy w październikowym wydaniu Newslettera Europejskiego.