Producenci leków krytykują zmiany w prawie farmaceutycznym

Producenci leków obawiają się, że poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw nakłada zbyt daleko idące obostrzenia na producentów produktów leczniczych i inne podmioty działające na rynku farmaceutycznym – uważa Konfederacja Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana raportowanie o wszystkich produktach leczniczych wprowadzanych do obrotu uniemożliwi skuteczne działanie przeciwko wywozowi leków, które są bardzo potrzebne pacjentom. Projekt nakłada na producentów, wyłącznie krajowych, nieuzasadnione obowiązki informacyjne, które są zbędne dla rozwiązania kwestii wywozu niektórych leków z Polski.

– Zależy nam na dostępności leków stąd obawiamy się, że przyjęcie tak restrykcyjnych przepisów przyniesie odwrotny skutek do zamierzonego. Rozwiązania zawarte w projekcie należy ograniczyć wyłącznie do niektórych produktów leczniczych objętych refundacją – a konkretną listę produktów powinien określić Minister Zdrowia w akcie wykonawczym – wskazuje dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego proponowane rozwiązania będą bardzo kosztowne dla budżetu państwa oraz przedsiębiorstw. Zbyt mocno ingerują w sferę wolności gospodarczej narzucając firmom obowiązki informacyjne w odniesieniu do wszystkich produktów, również tych do których państwo nie dopłaca w ramach systemu refundacji. Tworzenie kolejnych systemów do przekazywania informacji, konieczność ich analizy wymaga zwiększenia kosztów funkcjonowania administracji publicznej, np. zwiększenia zatrudnienia w GIF.