Optymalizacja w przemyśle – bezpłatne spotkanie

SIEMENS wspólnie z Konfederacją Lewiatan

w ramach Akademii Lewiatana zapraszają na szkolenie:

Optymalizacja w przemyśle

Zastosowanie różnorodnych rozwiązań
organizacyjno-formalnych oraz technologicznych,
w celu obniżenia kosztów prowadzenia
działalności produkcyjnej

16 października 2015 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Szanowni Państwo,

w ramach warsztatów zostaną omówione różne mechanizmy i rozwiązania, umożliwiające optymalizację kosztów zużycia mediów energetycznych związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej.

Jednym z nich jest zastosowanie techniki napędowej, która rozwiązuje problem nieefektywnego zarządzania mediami technologicznymi. Stosowane obecnie metody opierają się często na rozwiązaniach mechanicznych, co prowadzi do utraty części dostarczonej energii w układzie regulacji wydajności.

Inne możliwości optymalizacji kosztów wynikają z zastosowania narzędzi informatycznych, umożliwiających symulację całego procesu produkcyjnego. Narzędzia te umożliwiają stworzenie modelu cyfrowego produktu, ze wszystkimi jego parametrami, bez potrzeby wytworzenia fizycznego prototypu.

W ramach warsztatów zostaną omówione konkretne przykłady praktycznych zastosowań energooszczędnych systemów napędowych, narzędzi informatycznych oraz innych rozwiązań formalno-organizacyjnych, których efektem jest optymalizacja procesów produkcyjnych pod względem ekonomicznym na przykładach firm GM, fabryki w Gliwicach oraz firmy Solaris.

Akademia Lewiatana jest kierowana do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 października 2015 r.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.