Odznaka Honortowa dla RZPPZŁ Lewiatan

Szanowni Państwo,

Członkowie RZPPZŁ Lewiatan z wielką przyjemnością informują, iż Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan otrzymał ODZNAKĘ HONOROWĄ za zasługi dla Województwa Łódzkiego. Nagroda została wręczona podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa w dniu 29 września 2015 r. Wręczenia dokonał Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Witold Stępień, na ręce Prezesa RZPPZŁ, Artura Matiaszczyka. Niniejsza nagroda jest formą uznania przez regionalne władze, wieloletnich zasług RZPPZŁ Lewiatan dla tworzenia dobrych warunków dla funkcjonowania biznesu, zaangażowanie w sprawy społeczne, gospodarcze. Kapituła przyznająca wyróżnienie podkreśliła także fakt, iż przedstawiciele RZPPZŁ Lewiatan funkcjonują we wszystkich ciałach kolegialnych, ważnych dla rozwoju dialogu w naszym regionie, a sama Organizacja uczestniczy niemal we wszystkich ważnych wydarzeniach gospodarczych regionu.

Szanowni Państwo nagroda ta jest wręczona NAM WSZYSTKIM – CZŁONKOM ZWIĄZKU – za Państwa zaangażowanie, wspólną pracę, wytrwałość – serdecznie dziękuję, w imieniu własnym, Członków Zarządu oraz biura RZPPZŁ Lewiatan. Jednocześnie wyróżnienie to stanowi dla Nas mobilizację do dalszej pracy i zobowiązanie, do zdwojenia wysiłków na rzecz realizacji celów Związku.

 

ss3 ss1 ss2

Z wyrazami szacunku

Prezes RZPPZŁ Lewiatan Artur Matiaszczyk wraz z Zarządem