Bilans Kapitału Ludzkiego – wyzwania dla łódzkiego rynku pracy

opinie i stanowiska700

W imieniu PARP chciałam zaprosić Państwa do współpracy prosząc o poinformowanie przedstawicieli pracodawców w regionie o seminarium PARP, które odbędzie się 20 sierpnia: Bilans Kapitału Ludzkiego – wyzwania dla łódzkiego rynku pracy. W ramach seminarium przygotowane zostały trzy panele dyskusyjne w ramach których do dyskusji i wymiany doświadczeń zapraszamy pracodawców z regionu i w których liczymy na Państwa  udział. 

 

Badanie Bilans Kapitału Ludzkiego jest największym w Europie środkowo – wschodniej badaniem rynku pracy, które prowadzone będzie do 2015 roku. Wyniki badań są przedstawianie środowiskom związanym z rynkiem pracy. Corocznie wyniki badań, stają się podstawą do dyskusji z Ministrami,  praktykami biznesu, kadrą naukową, przedstawicielami przedsiębiorców, które umożliwią najlepsze wykorzystanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach. Corocznie też o oparciu o wyniki badań BKL rozmawiamy z pracodawcami i dyrektorami personalnymi o wyzwaniach stojących przed rynkiem pracy.