Kaucja za składowanie odpadów niebezpieczna dla firm

Projekt rozporządzenia ministra środowiska, który na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie czy zbieranie odpadów wprowadza obowiązek ustanawiania zabezpieczenia roszczeń, może być niebezpieczny dla przedsiębiorców ze względu na wysokie stawki – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

– Największe przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę posiadane pozwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, mogą zostać obciążone koniecznością ustanowienia zabezpieczenia roszczeń na kwotę nawet do 100 mln zł. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy i konsultacji z zainteresowanymi branżami w celu wypracowania efektywnych rozwiązań, korzystnych nie tylko dla środowiska, ale również gwarantujących ciągłość funkcjonowania dotkniętych regulacją przedsiębiorców – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konieczne wydaje się też wprowadzenie do treści rozporządzenia zróżnicowania proponowanych stawek zabezpieczenia roszczeń w zależności od oceny ryzyk.
W obecnym projekcie rozporządzenia wymagana wysokość zabezpieczenia roszczeń nie zależy w żadnym stopniu od warunków, w jakich magazynowane są odpady, a tym samym w żaden sposób nie odnosi się do rzeczywistych ryzyk i ewentualnego oddziaływania na środowisko oraz może prowadzić do ustanawiania nieuzasadnionych względami ochrony środowiska wysokości zabezpieczenia roszczeń.

– Proponujemy wprowadzenie pewnej gradacji w wysokościach stawek zabezpieczenia roszczeń w formie określonych współczynników różnicujących – dodaje Dominik Gajewski.
Ponadto nowe przepisy zawierają szereg nieprecyzyjnych definicji jak „maksymalna masa odpadów” i „największa masa odpadów”, dlatego należy je doprecyzować.

Konfederacja Lewiatan