Jak usprawnić system gospodarowania odpadami?

„Edukacja ekologiczna, realne finansowanie i odpowiedzialny regulator” – tak podsumowali konferencję prelegenci i uczestnicy, szukając odpowiedzi na pytanie „Jak szybko i efektywnie usprawnić obecny system gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce”. Była to także okazja do inauguracji „Platformy do regularnego dialogu”. 

– Platforma gromadzi wszystkich uczestników i interesariuszy systemu gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, dzięki czemu każdy może wziąć udział w spotkaniu bądź dyskusji – powiedziała Anna Grom, prezes zarządu INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Celem konferencji, zorganizowanej w 6 września 2018 roku przez INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A., przy współudziale partnera strategicznego – Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań było znalezienie rozwiązań, które pozwolą usprawnić system gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w Polsce, a także umożliwią wdrożenie w naszym kraju założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), wynikających z przyjętych i ogłoszonych przez Parlament Europejski dyrektyw z tzw. „pakietu odpadowego”. Patronat nad wydarzeniem objęła Konfederacja Lewiatan.

Do rozmów zaproszono reprezentantów czterech grup, które na co dzień są zaangażowane w szeroko pojęte gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedstawiciele przedsiębiorstw wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, reprezentanci podmiotów pozyskujących i przetwarzających odpady, jak również delegaci administracji publicznej zgodnie uznali, że brakuje w społeczeństwie odpowiedniej edukacji ekologicznej, która byłaby jednym z najważniejszych narzędzi usprawnionego systemu. Taką edukację należałoby wprowadzić w szkołach i to już od najmłodszych lat – uczyć, jak segregować odpady i które surowce wtórne poddawane są efektywnemu recyklingowi.

– Powinniśmy uczyć się sortowania od małego, żeby później odpady przeznaczone do przetwarzania nie były już zanieczyszczone, ponieważ takie trudniej jest poddać recyklingowi – powiedziała podczas konferencji Malwina Grzelak z WPT Polska.

Z tą tezą zgodzili się wszyscy uczestnicy dodając, że oprócz edukacji należałoby wypracować prosty system oznaczania opakowań tak, aby konsument szybko i intuicyjnie zorientował się, do którego pojemnika wyrzucić dany odpad opakowaniowy.

– Bardzo ważne jest edukowanie konsumentów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Musimy przestać postrzegać zużyte opakowania jako odpady, a zacząć traktować je jako surowce – powiedziała Anna Sapota, wiceprezes zarządu CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Dodała, że dużą rolę w edukacji ekologicznej powinny odgrywać gminy, które mają dostęp do mieszkańców i mogą pomóc w organizowaniu zajęć edukacyjnych w szkołach czy miejscach pracy, za które powinien zapłacić biznes, zgodnie z zasadą rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Cała konferencja stanowiła również inaugurację „Platformy do regularnego dialogu”. Platforma jest odpowiedzią dwóch liderów zaangażowanych w prace nad usprawnieniem systemu – INTERSEROH i CP Recycling – na ogłoszony przez Parlament Europejski tzw. „pakiet odpadowy”, zakładający między innymi wdrożenie we wszystkich krajach Unii Europejskiej innowacyjnej koncepcji gospodarczej, czyli gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz powiązanej z nią strategii rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) obejmującej wprowadzane opakowania i wytwarzane odpady opakowaniowe.

Na stronie www.usprawnionysystem.pl można znaleźć podsumowania dotychczasowych spotkań oraz otwarta jest możliwość zadawania pytań lub przesyłania własnych koncepcji usprawniających system.

Konfederacja Lewiatan