Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rzecz przygotowywanego przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój”. Przedmiotem zamówienia był wybór kadry doradczej do realizacji usług doradczych w projekcie.

 

 

Lista załączników:
————————

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty