Go to Brand – Expo 2020

 

 

 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą promować swoje marki produktowe na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów Zatoki Perskiej, mogą wziąć udział w kolejnej edycji programu „Go to Brand – Expo 2020”, realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki programowi przedsiębiorcy mogą m.in. uczestniczyć w Forum Gospodarczym Polska-ZEA, które jest planowane na 6 grudnia 2021 roku. W budżecie „Go to Brand – Expo 2020” znalazło się  50 mln zł pochodzących ze środków unijnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

 

Szanowni Państwo poniżej szczegółowa informacja dotycząca w/w projektu, którą zamieszczamy dzięki naszej Firmie Członkowskiej Funds For Future.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w Projekcie – Funds For Future chętnie pomoże w uzyskaniu dotacji.

Zgodnie z polityką naszej organizacji dla NAZYCH FIRM CZŁONKOWSKICH na hasło Lewiatan – specjalne warunki współpracy.

Poniżej dane kontaktowe.

 

 

 

 

 

 

Program udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO w Dubaju

 

Termin zakończenia naboru: 29 marca 2021 r.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Expo w Dubaju zaplanowane jest w okresie od 1 października 2021 do 31 marca 2022. Działania promocyjne poprzedzające EXPO, w trakcie EXPO oraz po jego zakończeniu, takie jak:

W ramach projektu, wnioskodawca jest zobowiązany wziąć udział w:

Pozostałe aktywności w formie targów i misji może planować dowolnie.

Cel: wzmocnienie kontaktów gospodarczych Polski z ZEA oraz innymi krajami Zatoki Perskiej.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Dla kogo: mikro, małe i średnie firmy.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 425 670,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania: bez ograniczeń.

Poziom dofinansowania:

  1. w przypadku korzystania z pomocy de minimis
  1. w przypadku korzystania z pomocy publicznej (na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego) – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

 

Program nie jest skierowany do firm będących wyłącznie pośrednikami w sprzedaży lub zajmujących się sprzedażą produktów lub usług innych producentów.

Wykaz branż ujętych w konkursie:

 

Zakres wsparcia:

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 

Pozdrawiam
Ewa Florczyk

M: +48 781 338 240
E: ewa@fundsforfuture.pl

Funds For Future
www.fundsforfuture.pl