Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2019 / 16 – 17 września 2019 r. w Vienna House Andel’s Łódź.

Kolejna, dwunasta już edycja Forum odbędzie się w dniach 16 – 17 września 2019 r. w Vienna House Andel’s Łódź.

Szerokie spektrum tematów, znakomici goście i prelegenci – profesjonaliści zapewniają, że będzie to spotkanie oparte na wiedzy, a wymiana doświadczeń będzie ogromną wartością. Bloki tematyczne są skoncentrowane na najważniejszych dla Łódzkiego dziedzinach gospodarki. Będziemy więc mówić o rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz logistyce i transporcie. Dużą uwagę poświęcimy przedsiębiorcom, a także nowym technologiom i pracom badawczym. Zapraszamy też Państwa do prac nad strategią rozwoju województwa.

Chcemy, aby zbliżające się forum miało charakter otwartej dyskusji poprowadzonej wprawdzie przez fachowców, ale zachęcającej do wyrażania opinii i włączania się do niej. Zależy nam jednocześnie aby inspirowało, motywowało do działania i zachęcało do wspólnej pracy na rzecz naszego regionu.

Po więcej szczegółów zapraszamy na:

https://forum.lodzkie.pl/

Jednocześnie  zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie nas w promocji wydarzania. Będziemy wdzięczni za zamieszczenie informacji na stronie www, FB oraz rozpowszechnienie załączonych materiałów wśród swoich kontaktów.

Do zobaczenia na Forum.

Agata Sarzała

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Promocji

Wydział Promocji Przedsiębiorczości

Ul. Tuwima 22/26 / 90-002 Łódź

Tel. 42 291 98 47

agata.sarzala@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna RODO:

https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe

Klauzula informacyjna RODO:

https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe