Brązowe Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta RP

zdjecie lewiatan

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, iż Pani Barbara Ladżyńska, Pan Piotr Kleinschmidt oraz Pan Krzysztof Apostolidis otrzymali Brązowe Krzyże Zasługi przyznane przez Prezydenta RP.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w dniu 13.10.2015 w Łódzkim Urzędzie Wojewózkim.

Kapituła w uzasadnieniu swojej decyzji podkreśliła fakt dużego zaangażowania społecznego wyróżnionych osób, niezłomną postawę w budowie podstaw społeczeństwa obywatelskiego, zauważono także, iż wyróżnieni współtworzą poprzez uczestnictwo w pracach ciał kolegialnych (w tym Zarząd, Radę Nadzorcza, Radę Programową), Regionalny Związek Pracodawców  Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan.

Wręczenia odznaczeń dokonałaPani Wojewoda Jolanta Chełmińska w obecności Prezesa  RZPPZŁ Artura Matiaszczyka oraz zaproszonych gości.