Banki sprawdzą niekaralność pracownika

Banki sprawdzą niekaralność pracownika

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o  niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych wychodzą naprzeciw postulatom przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Popieramy projekt ustawy. Wiarygodność systemu finansowego, bezpieczeństwo danych, ochrona interesów uczestników, klientów w pełni uzasadniają wprowadzenie takich regulacji  w stosunku do podmiotów systemu finansowego, w tym podwykonawców – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

W ocenie  Lewiatana wprowadzenie tej regulacji umożliwi tworzenie w Polsce większej liczby wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy związanych z obsługą międzynarodowych podmiotów z sektora usług finansowych.

W przyszłości, w oparciu o zebrane doświadczenia, należy rozważyć rozszerzenie instytucji weryfikacji karalności na inne branże, w sytuacji kiedy osoby zatrudnione mają dostęp do mienia, poufnych danych podmiotów gospodarczych i  ich klientów. 

Projekt ustawy wprowadza zamknięty katalog podmiotów sektora finansowego oraz  świadczących usługi na ich rzecz, które uzyskają uprawnienie do weryfikacji karalności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Konfederacja Lewiatan