Apel do premiera w sprawie Państwowego Ratownictwa Medycznego

Apel do premiera w sprawie Państwowego Ratownictwa Medycznego

 

Konfederacja Lewiatan zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o skorygowanie kierunków prac nad nowelizacją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, gdyż jest ona niekorzystna dla przedsiębiorców.  O kontrakt w zakresie ratownictwa medycznego będą mogły ubiegać się wyłącznie niektóre podmioty publiczne, co oznacza eliminację z rynku 20 firm prywatnych.  Takie „upaństwowienie”  narusza Konstytucję RP.

– Nowe przepisy ograniczą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawo własności. Dotkną również obywateli ‒ na skutek pogorszenia jakości usług udzielanych w ramach ratownictwa medycznego. Głównym beneficjentem proponowanych zmian będzie wąskie grono osób, które otrzyma prawo kontrolowania środków publicznych przeznaczonych na tworzenie instytucji i system nadawania uprawnień do wykonywania zawodu ratownika.  Obawiamy się, że przy okazji tej regulacji głos wąskiej grupy interesu staje się ważniejszy niż interes publiczny oraz życie i zdrowie milionów obywateli – ostrzega dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspertka ds. polityk publicznych Konfederacji Lewiatan.

Obecność jednostek niepublicznych przyczynia się do podniesienia jakości całego systemu ratownictwa medycznego. Likwidacja konkursów i zastąpienie ich dotacjami z budżetu uniemożliwi kontrolę społeczną kosztów i jakości świadczeń. Brak transparentności procesu legislacyjnego przykrywa brak argumentów i rzeczywistych motywów postulowanych zmian.

W apelu do Mateusza Morawieckiego pracodawcy napisali, że „zapewnienie życia i zdrowia obywateli to sprawa zasadnicza. W ochronie zdrowia jest miejsce zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych, które poprzez współpracę będą w stanie zapewnić lepszą jakość i wyższy poziom zaspokojenia potrzeb zdrowotnych. Przedsiębiorcy przez lata inwestowali środki w zbudowanie dobrze funkcjonującego systemu – żadna z kontroli NIK nie wykazała nieprawidłowości w działaniu tych placówek, które uzasadniałyby konieczność ich usunięcia. Apelujemy o ponowną analizę proponowanych zmian i wykreślenie z projektu likwidacji otwartych konkursów w ratownictwie medycznym”.

 

          Konfederacja Lewiatan\