Anulowanie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo

W związku ze stanowiskiem IP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie przedmiotowego postępowania, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej informuje o anulowaniu postępowania z dnia 18.07.2016 r. dot. usług doradczych w zakresie nauki i rozwoju (perspektywa infrastruktury) przedsiębiorstw MMŚP z wykorzystaniem narzędzi diagnozy kompetencji, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój” nr POWR.02.02.00-00-0072/16-00.

 

Z wyrazami szacunku Artur Matiaszczyk – Prezes  RZPPZŁ