Aktualności

Dyżur telefoniczny z ZUS

Szanowni Państwo,   będziemy  państwu bardzo wdzięczni za umieszczenie informacji na temat dyżurów telefonicznych na Państwa stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, które zaplanowaliśmy na początku czerwca. Z dyżurów mogą korzystać wszyscy klienci, bez względu na miejsce zamieszkania. Z góry dziękujemy za pomoc… Read More

cykl webinarów

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie RZPPZŁ Lewiatan wraz z Firmą Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k kontynuujemy  zapowiadany cykl webinarów dla przedsiębiorców. Mówić będziemy o wszystkim co ważne dla biznesu w kontekście wychodzenia z pandemicznego kryzysu. Razem, dzieląc się wiedzą, możemy w trudnym czasie osiągać wielkie cele …… Read More

Zaproszenie „Spotkanie Łódzkich Przedsiębiorców z Horyzontem Europa”

Zapramy na webinary „Spotkanie Łódzkich Przedsiębiorców z Horyzontem Europa”… Read More

Webinar: Firma Rodzinna w czasie przemian

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie RZPPZŁ Lewiatan wraz z Firmą Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. rozpoczynamy zapowiadany cykl webinarów dla przedsiębiorców. Mówić będziemy o wszystkim co ważne dla biznesu w kontekście wychodzenia z pandemicznego kryzysu. Razem, dzieląc się wiedzą, możemy w trudnym czasie osiągać wielkie cele …… Read More

Projekty UE: Nowa Firma Nowa Łódź

Szanowni Państwo, Ruszamy z nowym projektem: Nowa firma, nowa Łódź. Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – Miasto Łódź, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (Lider projektu) w… Read More

Nabór do kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo, Ruszył już nabór do kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.   To najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla firm z naszego regionu jest formą docenienia i podziękowania dla przedsiębiorców osiągających najlepsze efekty ekonomiczne. Główną ideą konkursu jest uhonorowanie firm konsekwentnie promujących pozytywny wizerunek łódzkiej przedsiębiorczości na arenie… Read More

BREXIT: PODSUMOWANIE WAŻNE INFORMACJE DLA FIRM

Odpowiadając na wniosek naszych Firm Członkowskich zamieszczamy kompendium – zabrane informacje na temat warunków wymiany handlowej z Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego.   31 grudnia 2020 roku zakończył się okres przejściowy, a Wielka Brytania opuściła jednolity rynek i unię celną UE. W przypadku firm prowadzących wymianę handlową z Wielką… Read More

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan zaprasza na spotkanie

skierowane do sektora B2B pod tytułem „Nowe sposoby dotarcia do klientów zagranicznych w segmencie B2B” Spotkanie odbędzie się w dniu 18.03.2021 r. w g. 10:00-11:30 – link do rejestracji na spotkanie: https://pracodawcypomorza.pl/exnt/impreza/1220/   Obecna sytuacja rynkowa, a co za tym idzie brak możliwości wyjazdu na targi oraz spotkań z klientami spowodowało… Read More

Baza Usług Rozwojowych szansą na rozwój Twojego biznesu

Szanowni Państwo, Przesyłam zaproszenie na webinarium skierowane do firm zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników.  Na ten cel czeka kilkaset milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gros tych środków przeznaczone będzie na realizację szkoleń i doradztwa zgodnych z rekomendacjami Sektorowych Rad do spraw kompetencji. Read More

Go to Brand – Expo 2020

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą promować swoje marki produktowe na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów Zatoki Perskiej, mogą wziąć udział w kolejnej edycji programu „Go to Brand – Expo 2020”, realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki programowi przedsiębiorcy mogą m.in. uczestniczyć w Forum Gospodarczym Polska-ZEA, które… Read More