Aktualności

Bezpłatna konferencja – Jak sfinansować rozwój firmy

W trakcie konferencji zaprezentujemy, jak dokonać stosownej oceny potrzeb technologicznych, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jak uzyskać wsparcie we wdrożeniu technologii mogących przynieść dodatkowe korzyści związane z rozwojem i podniesieniem konkurencyjności. Przedstawimy także propozycję finansowania dla firm rozpoczynających działalność tzw. start-up’ów. Przede wszystkim jednak omówimy szczegółowo obecne źródła pozyskiwania kapitału:… Read More

Efektywne pozyskiwanie pracowników – dziękujemy za obecność

Szanowni Państwo, wyrażamy serdeczne podziękowania za udział w Konferencji „Efektywne pozyskiwanie pracowników – jak naprawić polski rynek pracy. Mamy nadzieję, że niniejsze spotkanie spełniło Państwa oczekiwani. Zapraszamy do dalszej współpracy oraz korzystania z naszych z zaproszeń. Z przedsiębiorczym pozdrowieniem,   Artur Matiaszczyk Prezes Regionalny… Read More

Konferencja Rynek Pracy

Zapraszamy na konferencję Efektywne Pozyskiwanie Pracowników – Jak naprawić Polski Rynek Pracy… Read More

Rada Regionu RZPPZŁ już 24.04.2014

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych ma zaszczyt zaprosić na Radę Regionu, która odbędzie się w Teatrze Jaracza w Łodzi 24.04.2014 o godzinie 17. Poniżej prezentujemy program wydarzenia:… Read More

Świątecznych szaleństw w zakupach nie było

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2014 roku wzrosła w ujęciu rocznym o 1,8 proc. – poinformował GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Wzrost sprzedaży detalicznej nie był wysoki jak na miesiąc, w którym mieliśmy święta Bożego Narodzenia. Był też wewnętrznie zróżnicowany. W cenach bieżących r/r spadła… Read More

Zapraszamy na konferencję DIVERSITY

Pracodawcy coraz częściej uświadamiają sobie, że skuteczne zarządzanie organizacją musi uwzględniać fakt różnorodności pracowników/pracownic, klientów/klientek, a także dostawców i kontrahentów. Zarządzanie różnorodnością nie jest zbiorem przypadkowych działań, ale przemyślaną strategią zakładającą, że rozwój firmy oraz realizacja jej celów biznesowych będą skuteczniejsze, jeśli dostrzeże się i wykorzysta różne doświadczenia oraz… Read More

Newsletter

1. Uwagi wstępne: Konfederacja Lewiatan co do zasady pozytywnie ocenia podjęcie przez Ministerstwo Gospodarki inicjatywy przygotowania nowej ustawy regulującej kompleksowo zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Za uzasadnioną uznać należy ideę stworzenia ustawy porządkującej i w sposób kompleksowy regulującej zagadnienia z obszaru prawa działalności gospodarczej. Dotychczasowe regulacje, które miały na… Read More

Mamy już plany na 2014

Podstawowe cele na rok 2014 to: 1. Zabieganie o jak najlepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przepisy prawa. 2. Reprezentowanie wobec otoczenia publicznego interesów członków w sprawach legislacyjnych oraz wspieranie ich w budowaniu relacji z tym otoczeniem. 3. Budowanie ekspertyzy. 4. Projekty społeczne. Read More