Aktualności

Wyższe kary dla pracodawców nie zwiększą ochrony pracowników

Objęcie szerszą ochroną prawną osób zatrudnionych – nie tylko pracowników, ale również wykonujących prace zarobkowe (np. na podstawie umowy zlecenia) nie jest konieczne. Obecne rozwiązania są wystarczające i pozwalają właściwym organom kontroli i nadzoru stosować wiele sankcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy… Read More

Szanse rozwoju przedsiębiorczości w nowej perspektywie unijnej

Zapraszamy na konferencję Szanse rozwoju przedsiębiorczości w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020  która odbędzie się 16 września 2015 roku w Zespole Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych ul. 3 Maja 46 w Zgierzu.   Szczegóły wydarzenia do pobrania tutaj… Read More

Kapitał na rozwój – nowe możliwości

Konfederacja Lewiatan zaprasza na bezpłatną konferencję " Kapitał na rozwój – nowe możliwości 2015" Łódź, 19 lutego 2015. Read More

PROJEKT EDU AUTYZM

Fundacja Wspólnota Nadziei i Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan w ramach projektu PI PWP EDU AUTYZM finansowanego w ramach działania 7.2.2 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stworzyli unikatową na skalę Polski platformę internetową dla pracodawców, pracowników, studentów, opiekunów osób z autyzmem i wszystkich zainteresowanych współpracą z osobami z autyzmem oraz dla osób z autyzmem. Read More

RZPPZL

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej zaprasza do zapoznania się z materiałem dostępnym w aktualności. Read More

Apel Lewiatana do związkowców i polityków

Konfederacja Lewiatan apeluje do związkowców i polityków, aby w rozmowach o przyszłości Kompanii Węglowej nie podgrzewali emocji i nie posługiwali się agresywnym językiem, bo to utrudni podjęcie szybkiej decyzji, która uchroni spółkę przez bankructwem, a górników przed utratą pracy. Perspektywa zamknięcia czterech kopalń należących do Kompanii… Read More

Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o OZE

Utrzymanie 1 stycznia 2016 jako granicznej daty wygaśnięcia prawa do zakwalifikowania nowych projektów do systemu zielonych certyfikatów spowoduje niemal całkowite zatrzymanie inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii. Dlatego Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan apeluje do senatorów o wprowadzenie do ustawy o OZE zmian, które wydłużą okres przejściowy. Rozpoczęcie teraz… Read More

Stabilny wzrost PKB w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2014 roku o 3,3 proc. – podał GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Polska gospodarka radzi sobie znacznie lepiej niż większość gospodarek unijnych, a jej wzrost opiera się na solidnych fundamentach spożycia indywidualnego i inwestycji. Spożycie indywidualne było bowiem w… Read More

Rynek pracy pod presją zmian

Ostatnie dane, które napływają z rynku pracy napawają umiarkowanym optymizmem. W grudniu 2014 r. stopa bezrobocia wzrosła w stosunku do listopada tylko o 0,1 pkt. proc. do poziomu 11,5%. Tak niski przyrost bezrobocia w tym miesiącu jest ewenementem. Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy… Read More

Producenci leków krytykują zmiany w prawie farmaceutycznym

Producenci leków obawiają się, że poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw nakłada zbyt daleko idące obostrzenia na producentów produktów leczniczych i inne podmioty działające na rynku farmaceutycznym – uważa Konfederacja Lewiatan. Zdaniem Lewiatana raportowanie o wszystkich produktach leczniczych wprowadzanych do obrotu uniemożliwi skuteczne… Read More