50 proc. firm uważa, że pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu

50 proc. przedsiębiorstw ocenia, że warunki prowadzenia firmy w 2018 roku pogorszyły się w porównaniu z latami poprzednimi.
40 proc. uważa, że się nie zmieniły, a 11 proc. jest przekonanych, że się poprawiły.
Tak wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Najgorzej oceniają warunki prowadzenia działalności w tym roku przedsiębiorstwa średnie (53 proc.) i małe (49 proc.). O tym, że pogorszyły się warunki prowadzenia firmy jest natomiast przekonanych 41 proc. dużych przedsiębiorstw.

Zdaniem tylko 8 proc. średnich firm i 11 proc. małych warunki prowadzenia biznesu w tym roku się poprawiły. W przypadku dużych przedsiębiorstw odsetek ten był wyższy i wyniósł 19 proc.

Ponad połowa przedsiębiorców (56 proc.) jest pozytywnie nastawiona do prowadzenia firmy w 2019 roku, w kontekście biznesowym, ale tylko 33 proc. w kontekście zmian w prawie i działań administracji.


 

37 proc. firm jest negatywnie nastawiona wobec działalności w przyszłym roku w kontekście biznesowym, a aż 61 proc. w kontekście zmian w prawie.

I w tym przypadku, w kontekście zmian w prawie, firmy duże, zatrudniające ponad 250 osób, są największymi optymistami. Tylko 34 proc. negatywnie prognozuje prowadzenie firmy w kontekście zmian w prawie. Tymczasem dla firm średnich ten odsetek wynosi 65 proc., a dla małych 62 proc.

Badanie zrealizowała firma SMARTSCOPE w listopadzie br., na reprezentatywnej grupie 300 małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zatrudniających przynajmniej 10 pracowników, metodą CATI.

Konfederacja Lewiatan