Zapraszamy na konferencję DIVERSITY

diversity1

Pracodawcy coraz częściej uświadamiają sobie, że skuteczne zarządzanie organizacją musi uwzględniać fakt różnorodności pracowników/pracownic, klientów/klientek, a także dostawców i kontrahentów. Zarządzanie różnorodnością nie jest zbiorem przypadkowych działań, ale przemyślaną strategią zakładającą, że rozwój firmy oraz realizacja jej celów biznesowych będą skuteczniejsze, jeśli dostrzeże się i wykorzysta różne doświadczenia oraz potrzeby występujące w organizacji i w jej otoczeniu. Przykłady z całego świata dowodzą, że dzisiaj nie powinniśmy już dyskutować o tym, czy różnorodność jest komukolwiek potrzebna, tylko o tym, jak z niej najlepiej korzystać.

Chcąc wesprzeć firmy we wprowadzaniu i rozwijaniu zarządzania różnorodnością Konfederacja Lewiatan opracowała specjalny wskaźnik, Diversity Index, który może być wykorzystany w każdej małej, średniej, czy dużej firmie. Projekt ma charakter innowacyjny – do tej pory nie istniało na polskim rynku podobne narzędzie.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji „Głos Biznesu: Różnorodność Inwestycją w Rozwój”, podczas której przekonają się Państwo, że różnorodność to inwestycja w rozwój Waszej organizacji a korzyści wynikające z zarządzania nią, przyczynią się do wzrostu konkurencyjności, podniesienia efektywności oraz poprawy wizerunku firmy i jej reputacji .

9.30 – 10.00

Rejestracja

10.00 – 10.15

Otwarcie konferencji
Maciej Plutecki – Dyrektor Biura Regionalnego Związku Pracodawców Ziemi Łódzkiej

10.15 – 11.00

Etyka równości i różnorodności.
Od etyki w życiu prywatnym do etyki w biznesie
Magdalena Środa – Profesorka, Zakład Etyki Instytutu Filozofii UW

11.00 – 11.45

Rynek pracy pod lupą: perspektywa europejska, ogólnopolska i regionu
Mariusz Zielonka – Naczelnik Wydziału ds. Rynku Pracy, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

(Nie)typowe grupy w pracy – skuteczna komunikacja
Przemek Kuśmierek, Sławek Łuczywek (migam.pl)

11.45 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.30

Debata: Różnorodność zaprocentowała!

Debata z udziałem przedstawicieli/przedstawicielek firm, które realizują politykę zarządzania różnorodnością, m.in.:

Przemek Kuśmierek, Sławek Łuczywek (migam.pl) Katarzyna Lorenc, (Microsoft), Wielisława Przygucka (Przyguccy Inter-car), Bogdan Owczarek (Drukarnia Centrum), Elżbieta Szymczak (Agraf), Jarosław Bogucki (Fundacja Integracja)

13.30 – 14.00

Wskaźnik Diversity Index – pierwszy krok do wdrożenia zmian
Agnieszka Sznajder – ekspertka projektu Diversity Index

14.00

Lunch

GŁOS BIZNESU
RÓŻNORODNOŚĆ INWESTYCJĄ W ROZWÓJ

Łódź, 12 marca 2014 r.
Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Wólczańska 178

UDZIAŁ BEZPŁATNY, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 marca 2014 r.

KONTAKT
Paulina Butlewska, Konfederacja Lewiatan
e-mail:  pbutlewska@konfederacjalewiatan.pldiversityindex@konfederacjalewiatan.pl