Konfederacja Lewiatan zaprasza na szkolenie: Zmiany w przepisach podatkowych 2016

PRAWO PRACODAWCY: Zmiany w przepisach podatkowych: Ordynacja Podatkowa, CIT, Ceny transferowe, VAT

TERMIN:

13 kwietnia 2016 r.
Szkolenie odbywać się będzie od godz. 13.00 do 17:00.

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Firma będąca członkiem Konfederacji Lewiatan 100 PLN (+23%VAT)
Firmy nie będąca członkiem Konfederacji Lewiatan 200 PLN (+23%VAT)

WARUNKI UDZIAŁU I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie prosimy przesłać do 10 kwietnia 2016. Liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem udziału jest dokonanie płatności przelewem w ciągu 3 dni od daty rejestracji na konto:

Konfederacja Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa
Numer konta: PEKAO S.A. III o/W-wa nr konta 97 1240 1040 1111 0010 3840 4800

W razie rezygnacji z udziału na mniej niż 8 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia organizator zastrzega możliwość obciążenia kosztami udziału.

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i jestem uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

Wypełniając i wysyłając poniższy formularz akceptujesz regulamin i warunki uczestnictwa w szkoleniu Zmiany w Kodeksie Pracy: Umowy na czas określony, urlopy rodzicielskie

Aby zarejestrować się prosimy wypełnić formularz poniżej:
pola oznaczone * są obowiązkowe.

*
*
*
*
*
*
*
*
+48

+48

podaj numer telefonu komórkowego
aby otrzymać powiadomienia SMS

Koszty udziału*
Moja Firma jest członkiem Konfederacji Lewiatan – 100 zł + VAT – 123 PLN
Moja Firma nie jest członkiem Konfederacja Lewiatan – 200 zł + VAT – 246 PLN
*

Dane do faktury

*
*
*
*
*
*
+48

* – Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej wiadomości dotyczących tego wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204). Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania. Oświadczam, że zapoznałam/-łem się warunkami uczestnictwa, wypełniając i wysyłając niniejszy formularz akceptuję regulamin i warunki uczestnictwa
– Wyrażam zgodę na oraz na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej materiałów marketingowych i ofert handlowych od organizatorów wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204).

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Z początkiem 2016 roku weszły w życie istotne zmiany regulacji podatkowych, które mają wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą. Zmiany te dotyczą kilku obszarów rozpoczynając od zupełnie nowych, znacznie rozbudowanych regulacji w zakresie cen transferowych, poprzez istotne zmiany w Ordynacji Podatkowej po wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych. Ponadto, w trakcie roku możemy spodziewać się nowości takich jak wprowadzenie podatku od sprzedaży czy też implementacja tzw. klauzuli antyabuzywnej. Jak więc funkcjonować w gąszczu nowych przepisów?

Szkolenie KPMG ma na celu przedstawienie Państwu najnowszych wprowadzonych już zmian w przepisach podatkowych, a także omówienie potencjalnych zmian, jakich możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości. W trakcie szkolenia omówimy między innymi nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych i nową formułę przekazywania danych do urzędów skarbowych (tzw. „Jednolity Plik Kontrolny”), które będą wymagały reorganizacji pracy działów księgowych oraz zmian w systemach księgowych spółek. Ponadto, przedstawimy zmiany w procesie uzyskiwania interpretacji podatkowych, pełnomocnictwach, właściwości urzędów skarbowych oraz naliczaniu odsetek za zwłokę. Wprowadzimy Państwa w zmiany w zakresie korekt kosztów i przychodów. Omówimy też główne założenia nowego podatku od niektórych instytucji finansowych.

W sposób przystępny i praktyczny wyjaśnimy istotę funkcjonowania nowych przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków leżących po stronie przedsiębiorców oraz obszarów potencjalnego ryzyka. Prezentowane wyjaśnienia i prowadzona dyskusja umożliwią uczestnikom lepsze przygotowanie się do zmian i skuteczniejsze rozplanowanie procesów związanych z naliczaniem podatków.

Dane wydarzenia:

Początek: 13 kwi 2016 godz. 14:00

Koniec: 13 kwi 2016 godz. 17:00

Miejsce: Siedziba Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

Miejsce wydarzenia: