Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się ofertą (wraz załącznikami) na rzecz przygotowywanego przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/16, projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój”. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry doradczej do realizacji usług doradczych w projekcie.

 

 

Lista załączników:
————————-
Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3