Walne Zgromadzenie RZPPZŁ 14.12.2018

AGENDA

Walne Zgromadzenie Członków RZPPZŁ
Lewiatan
14 grudnia 2018

 

Część I – Walne Zgromadzenie

godz. 16.00 – Początek obrad Walnego Zgromadzenia Członków RZPPZŁ Lewiatan

• Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia RZPPZŁ
• Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej – sprawozdanie z działalności RZPPZŁ za okres 21 Stycznia 2016 r – 14 grudnia 2018 / sprawozdanie finansowe RZPPZŁ za okres 21 Stycznia 2016 r – 14 grudnia 2018
• Wybór członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez Walne Zgromadzenie Członków RZPPZŁ.
• Wybór Członków Zarządu Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan.
• Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan.
• Sprawy wniesione do przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Członków RZPPZŁ.
• Zarysowanie planów działania Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan na rok 2019 (w tym oferta udziału dla Firm Członkowskich RZPPZŁ Lewiatan, w projekcie UE „ Przedsiębiorcy stawiają na outplacement)
• Prezentacja działań Konfederacji Lewiatan w latach 2017/2018
• Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia RZPPZŁ – odczytanie protokołu.

 

Część II godz. 18.00

Spotkanie Wigilijne / GALA wręczenia Nagrody Gospodarczej Laur im. Rajmunda
Rembielińskiego.

 

Protokół z Walnego Zgromadzenia