Rekrutacja – „Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej”

UWAGA

!Ruszają pierwsze nabory!

 

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 10.05.2022 r., o godzinie 8:00 rusza nowy nabór w naszym wspólnym Projekcie „Przepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej”, który będzie trwał do dnia 13.05.2022 r. do godziny 18:00.

Projekt realizujemy wspólnie w Partnerstwie z HRP Group Sp. z o.o. oraz ŁIPH

Wsparcie polega na udzieleniu dofinansowania maksymalnie 80% na usługi rozwojowe (szkolenia oraz studia podyplomowe).

Otrzymają Państwo 100% zwrotu wartości usługi. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami wkładu własnego niepieniężnego.

 

Zapraszamy do składania wniosków w pierwszych naborach.

Szczegółowy opis naborów dla wszystkich obszarów i wielkości znajdą Państwo tutaj.

 

W Projekcie mogą Państwo skorzystać z poniższych usług rozwojowych w:

 

 Jak złożyć wniosek? To banalnie proste! Wystarczy wykonać poniższe kroki: 

      -Loginem do systemu OZiPS jest Państwa e-mail     -Hasło ustalają Państwo poprzez kliknięcie odnośnika w e-mailu aktywacyjnym wedle Państwa uznania. 

W razie problemów z nieprawidłowo podanym hasłem w systemie OZiPS prosimy o użycie opcji „Zapomniałem/łam hasło”, znajdującej się pod panelem logowania do systemu. Zachęcamy do zapoznania się z Rekomendacjami Rady Sektorowej, Regulaminem Projektu oraz stroną informacyjną Projektu. W razie wątpliwości służymy pomocą: Katarzyna Kaczmarek: 502 080 959Agnieszka Bolewska: 502 080 667Magdalena Warczyńska: 502 080 770 Z poważaniem,Zespół ProjektowyPrzepis na Rozwój – kompetencje Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej              

1 Usługi szkoleniowe Kompetencje cyfrowe w zakresie zdalnego udzielania świadczenia zdrowotnego
2 Kompetencje w zakresie znajomości otoczenia systemowo-prawnego w ochronie zdrowia
3 Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
4 Komunikacja interpersonalna z pacjentem i w pracy zespołowej
5 Zarządzanie kryzysowe
6 Organizacja pracy własnej i podległych sobie pracowników
7 Pozyskiwanie badań naukowych i ich efektywnego wykorzystywania w praktyce zarządczej
8 Kompetencje cyfrowe w zakresie wdrażania i stosowania technologii informatycznych w placówce medycznej
9 Znajomości, rozumienie i właściwe stosowanie przepisów prawnych w ochronie zdrowia
10 Radzenia sobie ze stresem i stresogennymi warunkami działania oraz właściwego rozpoznawania stresu wśród pracowników
11 Zarządzanie kryzysowe
12 Studia podyplomowe Asystent osoby niesamodzielnej – pomoc i organizowanie wsparcia (studia podyplomowe)
13 Organizator usług socjalnych – studia podyplomowe
14 Asystent osoby w kryzysie bezdomności – studia podyplomowe
15 Zarządzanie niepubliczną placówką całodobowej opieki w sposób zinstytucjonalizowany – studia podyplomowe
16 Menadżer opiekuna rodzinnego osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej
17 Menager / Koordynator usług społecznych i świadczeń socjalnych
18 Koordynator konferencji grupy rodzinnej (family grup conference) – studia podyplomowe
19 Asystent osoby opuszczającej pieczę zastępczą – studia podyplomowe