Przypominamy o styczniowej konferencji!

Konfederacja Lewiatan i Forum Analiz Energetycznych zaprasza na konferencję: Polska Energia w Europie – wyzwania modernizacyjne – Warszawa 27.01.2016.

Polska energia w Europie.

Wyzwania modernizacyjne

Konferencja Forum Analiz Energetycznych i Konfederacji Lewiatan

27 stycznia 2016 r., od 10:00
Hotel SHERATON

ul. B. Prusa 2, Warszawa

Energetyka w Europie będzie w kolejnych latach podlegać transformacji. Jednocześnie w polskiej polityce energetycznej pojawiło się wiele znaków zapytania. Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w kontekście zmieniającego się rynku energii? Czy integrować rynki energii elektrycznej? Jaką rolę będzie miał polski węgiel dla gospodarki w przyszłości? Czy zależy nam na rozwoju OZE, czy nie widzimy w źródłach odnawialnych żadnej przyszłości? Jak powinien wyglądać europejski kompromis w kwestiach energetycznych?Wypracowanie realistycznej wizji rozwoju sektora energetycznego w oparciu o nową „Politykę energetyczną Polski do 2050 r.” jest kluczowe dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości, a modernizacja energetyki może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki. Aby Polska stała się beneficjentem tych zmian, konieczny jest dialog różnych środowisk oraz kompetentne analizy. W czasie konferencji planujemy przedstawić opracowanie „Polska energetyka na fali megatrendów” przygotowane wspólnie z Deloitte.

Liczymy, że konferencja “Polska energia w Europie. Wyzwania Modernizacyjne” będzie ważnym głosem w dyskusji o nowej strategii dla polskiego sektora energetycznego w kontekście Unii Energetycznej.

Zgłoszenie

Proszę kliknąć w powyższy link

Agenda:

10.00 Powitanie

 • Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • Joanna Maćkowiak – Pandera, Szef Forum Analiz Energetycznych
10.10 Nowy model rynku energii w Europie

 • Dominique Ristori, Dyrektor Generalny ds. Energii Komisji Europejskiej – Gość Honorowy, TBC
10.35 Priorytety polskiego sektora energii

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister Energetyki, TBC
10.55 Wpływ megatrendów na polski sektor elektroenergetyczny

 • Paweł Smoleń, Prezes ERBUD SA ds. energetyki i przemysłu, były Prezydent EURACOAL
11.15 Biznes i bezpieczeństwo dostaw energii w ramach jednolitego rynku energii elektrycznej Moderator: Janusz Reiter, były Ambasador Polski w Niemczech i USA, Centrum Stosunków Międzynarodowych

Uczestnicy:

 • Grzegorz Górski, Wiceprezes ENGIE, TBC
 • Łukasz Koliński, Specjalny Doradca ds. Unii Energetycznej w Gabinecie Donalda Tuska, TBC
 • Monika Morawiecka, Dyrektor Zarządzający, Obszar Strategii i Współpracy Międzynarodowej, PGE Polska Grupa Energetyczna, TBC
 • Przedstawiciel RWE, TBC
12.45 Patrząc wstecz czy przed siebie? – Nowa Polityka energetyczna państwa 2050Moderator: Prof. Leszek Jesień, Collegium Civitas

Uczestnicy:

 • Michał Kurtyka, Doradca Ministra Energetyki
 • Przedstawiciel Ministerstwa Energetyki, TBC
 • Zbigniew Prokopowicz, Prezes Zarządu Polenergia SA, TBC
 • Jan Rączka, Ekspert Regulatory Assistance Project, były Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Piotr Woźniak, były Minister Gospodarki, Wiceprezydent ACER, TBC
14.00 Podsumowanie

 • Daria Kulczycka, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan
14.10 Lunch
Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Prosimy o potwierdzenie do 10 stycznia 2016 r. korzystając z systemu online.Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim. Dla wszystkich gości dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne.

Szczegółowe informacje:

http://www.fae.org.pl/pl/konferencja.html

Dodatkowe informacje: Magda Sikorska, fae@fae.org.pl,
tel. 00 48 695 100 978

Polish Energy in Europe.

Modernization Challenges

Conference of Forum for Energy Analysis and Lewiatan

January 27th, 2016

From 10:00 AM

Hotel SHERATON

ul. B. Prusa 2, Warszawa

The power sector in Europe will be transformed in the years to come. At the same time, there are many questions regarding future Polish power policy. How to assure the energy safety in the context of the changing energy market? What are the benefits and challenges of power market integration? What is the future role of coal in the Polish economy? Are renewable energy sources an alternative? How the European compromise on energy and climate policies could look like?The creation of the realistic vision of development of the power sector based upon the new Polish Energy Policy until 2050 is of key importance for development of Polish entrepreneurship. And modernization of the power sector may become a flywheel of the Polish economy. Poland will benefit from these changes provided that various groups engage in dialogue and competent analyses are carried out. During the conference we will launch a report on “Megatrends for the Polish power sector” written jointly with Deloitte.

We hope that the conference will be an essential contribution to the Polish discussion on the opportunities of the Energy Union project for Poland.

Registration

Click above to register

Program:

10.00 Polish energy in Europe. Modernization challenges – welcoming speach

 • Henryka Bochniarz, President, Polish Confederation Lewiatan, Vice-president BUSINESSEUROPE Poland
 • Joanna Maćkowiak-Pandera, Chief of the Forum for Energy Analysis
10.10 New energy market design in Europe. Keynote Speech

 • Dominique Ristori, Director General for Energy, European Commission – Guest of Honor, TBC
10.35 Priorities for Polish energy sector

 • Krzysztof Tchórzewski, Minister of Energy, Poland, TBC
10.55 Megatrends impacting Polish energy sector

 • Paweł Smoleń, Chairman, ERBUD SA, former President of EURACOAL
11.15 Energy business and delivering the security of supply in the single electricity marketModerator: Janusz Reiter, former Polish Ambassador in Germany and USA, international relations expert

Participants:

 • Grzegorz Górski, EVP Innovation, Marketing & New Business, ENGIE
 • Łukasz Koliński, Special Advisor on Energy Union, Cabinet of Donald Tusk
 • Monika Morawiecka, Managing Director Strategy, Regulation and international cooperation, PGE
 • RWE representative, TBC
12.45 Looking back or looking forward? – New Polish Energy Policy 2050Moderator: Prof. Leszek Jesień, Collegium Civitas

Participants:

 • Michał Kurtyka, Advisor to the Minister of Energy
 • Representative of the Ministry of Economy, TBC
 • Zbigniew Prokopowicz, Chairman of the Polenergia SA, TBC
 • Jan Rączka, Expert, Regulatory Assistance Project, former President of the Management Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management
 • Piotr Woźniak, former Minister of Economy, Vice President of ACER, TBC
14.00 Summary

 • Daria Kulczyka, Director of the Department of Energy and Climate Change, Lewiatan
14.10 Lunch
Participation in the event is free of charge, but the number of places is limited. Advance registration is necessary: online registrationThe event will be held in Polish and English – simultaneous translation will be provided.

Contact:

http://www.fae.org.pl/pl/konferencja.html

More information: Magda Sikorska, fae@fae.org.pl,
tel. 00 48 695 100 978

________________________________________
_i_ocwt3r8pqw_qwo2r989il_mailingfooter_0e37a4c9835b68d0608386672c1ccda7_31b77beda1.jpg _i_ocwt3r8pqw_qwo2r989il_mailingheader_3095dc62df9658238b5a83d5512ad943_0a44b3349a.jpg