NOWA DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

   
   

 

Usługi realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (Rozp. rozdz. 3)

INFORMACJA O URUCHOMIENIU NABORU NOWEJ DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z dniem 01.02.2021 roku uruchamia nabór wniosków o jednorazowe dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach na podstawie przepisów rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID ( Dz.U. poz. 152). Szczegółowa informacja dotycząca zasad i składania wniosków dostępna na stronie internetowej Urzędu w Zakładce: 

Tarcza antykryzysowa / Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy określonych branż (Rozp. rozdz. 3). 
Wnioski o dotacje można składać do PUP właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy,

wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony praca.gov.pl
 
Nabór prowadzony będzie wyłącznie do dnia 31.03.2021 r.

 

POZOSTAŁE FORMY WSPARCIA:

 

 

 

Nabór wniosków prowadzony będzie wyłącznie do dnia 10.06.2021 r.