Kontakt

Adres

Artur Matiaszczyk
Prezes Zarządu
ul. Piotrkowska 92 90-103 Łódź

Adres

Maciej Plutecki
Dyrektor Biura Związku
ul. Piotrkowska 92 90-103 Łódź