Kapitał na rozwój – nowe możliwości

Konfederacja Lewiatan zaprasza na bezpłatną konferencję ” Kapitał na rozwój – nowe możliwości 2015″
Łódź, 19 lutego 2015.

Szanowni Państwo,Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują, w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Aby dynamicznie zwiększać wielkość produkcji, wprowadzać innowacyjne technologie, poszerzać rynki zbytu – trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania.Szanując Państwa czas podczas czterogodzinnej konferencji, do udziału w której serdecznie zapraszamy, przedstawimy Państwu sposoby rozwiązania powyższego problemu.
Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

 • poranny – przedstawimy cztery uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: kredyt technologiczny na innowacyjne technologie, ułatwiony dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE oraz fundusze private equity i venture capital. Firmom rozpoczynającym działalność zaproponujemy usługi funduszy Business Angel/Anioły Biznesu. W tej części konferencji zaplanowaliśmy również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
 • południowy – planujemy 4 interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków / case studies.

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem. Konferencja dedykowana jest dużym, średnim, małym oraz micro firmom poszukującym różnych źródeł finansowania planowanych inwestycji.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Henryka Bochniarz
Prezydent
Konfederacja Lewiatan

 

09:30 – 10:00 Rejestracja, kawa powitalna
10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji
Przemysław Andrzejak, Prezes, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA
10:10 – 10:40 Historia sukcesu – beneficjent Kredytu technologicznego 
10:40 – 11:55 Kredyt technologiczny – Realizacja i perspektywy na przyszłość
Marzena Tymińska-Ładziak, Bank Gospodarstwa KrajowegoFinansowanie bankowe – podstawowe źródło pozyskania kapitału na rozwój
Paweł Bizoń
, PKO Bank PolskiFundusze Private Equity / Venture Capital
Ryszard Kruk, Enterprise InvestorsInicjatywa JEREMIE – skuteczny instrument finansowania łódzkich przedsiębiorstw
Agnieszka Łysek, Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, BGKAnioły Biznesu – kluczowy element finansowania start-up’ów wraz ze studium przypadku jednej z transakcji LBA
Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan
11:55 – 12:10 Przerwa kawowa
 
12:10 – 12:55 Warsztaty fakultatywne cz.1
 
warsztat 1 Kredyt technologiczny
Marzena Tymińska-Ładziak, Bank Gospodarstwa Krajowego
Paweł Bizoń, PKO Bank Polski

 • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG – specyfika instrumentu
 • Rola banku kredytującego – ocena projektu i montaż finansowy
 • Efekty realizacji Kredytu technologicznego
 • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020
 • Współpraca z bankiem – niezbędnym elementem rozwoju przedsiębiorstw w celu osiągnięcia sukcesu
warsztat 2 Inicjatywa JEREMIE – skuteczny instrument finansowania łódzkich przedsiębiorstw
Agnieszka Łysek, Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, BGK

 • O tym, czym jest inicjatywa JEREMIE i co oferuje przedsiębiorcom, czyli jakie produkty i dla kogo
 • Na jaki cel w ramach projektu można otrzymać środki
 • Co trzeba zrobić aby starać się o wsparcie i do kogo się udać
 • Przykłady przedsiębiorców, którzy rozwinęli firmę dzięki środkom otrzymanym w ramach inicjatywy JEREMIE
12:55 – 13:40 Warsztaty fakultatywne cz.2
 
warsztat 3 Fundusze Private Equity / Venture Capital
Paweł Malicki, Enterprise Investors

 • Ważne i te mniej ważne kryteria inwestycyjne funduszy, o których warto wiedzieć
 • O tym, że jedna kartka może być więcej warta niż 100 stronicowy biznesplan, czyli z czym przyjść na pierwszą rozmowę
 • Jak w praktyce wygląda współpraca fundusz – zarząd/współwłaściciel?
 • Czego oprócz kapitału można i należy oczekiwać od funduszu?
 • Co kryje się pod określeniem „Term Sheet” i dlaczego mówienie o „Exit Strategy” jest ważne dla obu stron już na samym początku?
 • Przykłady wykorzystywania funduszy Private Eguity / Venture Capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
warsztat 4 Business Angels – Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów indywidualnych
Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

 • Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu
 • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
 • Jak przebiega proces inwestycyjny
 • Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu
13:40 – 14:25 Lunch
 
Kapitał na rozwój
– nowe możliwości 201519 lutego 2015 | Łódź, Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229/231Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 938, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl
Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013