Euro na innowacje i B+R, Opole

Szkolenie będzie łączyć rzetelną informację o dostępnych źródłach finansowania oraz zasadach otrzymania wsparcia w perspektywie 2014-2020 z praktyczną wiedzą doświadczonych ekspertów.

olole event 5

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in. o:


Zapraszamy w szczególności przedsiębiorców z sektora MMŚP, którzy:

Szkolenie i konsultacje poprowadzą Radosław Ciechański i Nina Perret.
AGENDA W PDF

9.00-9.15 Rejestracja uczestników
 
9.15-10.00 Fundusze publiczne w perspektywie 2014-2020

 • Wprowadzenie do tematu, w tym definicja MŚP,
 • Podstawowe informacje dotyczące pomocy publicznej: rodzaje pomocy publicznej i zasady jej udzielania,
 • Najważniejsze zmiany w warunkach udzielania wsparcia w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013,
 • Polityki horyzontalne (zrównoważony rozwój, równość szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja).
10.00-11.30 Główne źródła i zasady wsparcia projektów w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji

 • Prezentacja Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020:

a.     Informacje ogólne: instytucje odpowiedzialne za udzielanie wsparcia, wielkość alokacji, zakres wsparcia, w tym typy projektów, zasady kwalifikowania wydatków, rodzaj pomocy publicznej właściwy danego schematowi wsparcia, harmonogram naboru wniosków,

b.     Szczegółowe informacje nt. najbliższych naborów, m.in.: źródła informacji o konkursach, zasady naboru projektów, kryteria wyboru wniosków, zasady finansowania, np.: minimalna i maksymalna wartość projektu, zakres wniosku o dofinansowanie

11.30-11.45 Przerwa kawowa
 
11-45-13.30 Główne źródła i zasady wsparcia projektów w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji – cd.

 • Prezentacja Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020:

a.     Informacje ogólne: instytucje odpowiedzialne za udzielanie wsparcia, wielkość alokacji, zakres wsparcia, w tym typy projektów, zasady kwalifikowania wydatków, rodzaj pomocy publicznej właściwy danego schematowi wsparcia, harmonogram naboru wniosków,

b.     Szczegółowe informacje nt. najbliższych naborów, m.in.: źródła informacji o konkursach, zasady naboru projektów, kryteria wyboru wniosków, zasady finansowania, np.: minimalna i maksymalna wartość projektu, zakres wniosku o dofinansowanie

13.30-14.15 Obiad
 
14.15-14.45 Źródła informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020

14.45-15.45 Praktyczne aspekty pozyskiwania wsparcia

 • Najczęściej popełniane błędy
 • Elementy wniosku o dofinansowanie,
 • Wymagane dokumenty na etapie pozyskiwania dotacji,
 • Kluczowe czynniki sukcesu przy planowaniu i realizacji inwestycji wspieranej ze środków EU.
15.45-16.00 Przerwa kawowa
 
16.00-17.00 Pozostałe możliwości wsparcia projektów w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji

 • Instrumenty finansowe,
 • Horyzont 2020

Dzień po szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł indywidualnie skonsultować własny pomysł dotyczący wprowadzania w firmie innowacji lub prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z trenerami prowadzącymi szkolenie (opcja dla chętnych firm)
Zgłoszenia na szkolenia i konsultacje przyjmowane są elektronicznie. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.eurodlafirm2014-2020.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania przez uczestników warunków wstępnych dotyczących posiadanego doświadczenia. Z jednej firmy w szkoleniu może wziąć udział jedna osoba.
Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie określonych potrzeb dotyczących uczestnictwa telefonicznie pod nr (+48 22) 55 99 940 lub elektronicznie na adres
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

2015-08-25 12_23_01-Kalendarium - Lewiatan

Szczegóły wydarzenia

Data: 2015-09-02 - 2015-08-03

Miejsce: Hotel De Silva Premium

Osoba kontaktowa: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Wróć do listy wydarzeń