Eksport przyspiesza, ale jeszcze szybciej rośnie import

Eksport po siedmiu miesiącach br. wyniósł 125,7 mld euro i zwiększył się w porównaniu z tym samym okresem 2017 r. o 6,5 proc. Import osiągnął 127,3 mld euro i był wyższy o 8,7 proc. Ujemne saldo wyniosło 1,6 mld euro. Przed rokiem było dodatnie i osiągnęło 0,7 mld euro – podał GUS.

Komentarz Zbigniewa Maciąga, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Po siedmiu miesiącach deficyt w obrotach towarowych powiększył się o 400 mln euro i osiągnął 1,6 mld euro. Po pierwszym kwartale wynosił jeszcze 0,9 mld euro, po sześciu miesiącach 1,2 mld euro. Eksport radzi sobie całkiem nieźle, ponieważ jego dynamika od początku roku rośnie. Jeszcze w pierwszym kwartale wynosiła (w euro) 3,7 proc., a po siedmiu miesiącach wzrosła już do 6,5 proc. Ale jeszcze szybciej rośnie import i to powoduje, że deficyt w handlu zagranicznym jest coraz większy.

Przyczyną tak wysokiego importu może być rozpędzona konsumpcja. Polacy chętnie wydają pieniądze w sklepach, także na zakup produktów z importu. Nie wykluczone, że i przedsiębiorstwa zwiększają import komponentów, czy materiałów do produkcji, co przełoży się w przyszłości na ich lepsze wyniki. Więcej też płacimy za drożejące surowce energetyczne.

W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać pogłębienia deficytu w obrotach towarowych. Tym bardziej, że lekkiej zadyszki mogą dostać eksporterzy. Ankietowani na potrzeby wskaźnika PMI menedżerowie twierdzili, że w sierpniu doszło do największego od czterech lat spadku wartości nowych zamówień eksportowych. A to może oznaczać, że już w tym miesiącu wyniki eksporterów nie będą tak dobre. Otoczenie zewnętrzne nie będzie sprzyjało naszym firmom. Spadek popytu zagranicznego związany jest ze spowolnieniem w światowym handlu, które ujemnie wpływa na eksport strefy euro.

W pierwszym kwartale, eksport netto pomniejszył PKB o 1,2 pkt proc. Z kolei w drugim kwartale saldo handlu zagranicznego powiększyło PKB o 0,5 pkt proc. W drugiej połowie roku trudno liczyć, aby eksport netto mógł mocno wesprzeć wzrost gospodarczy.

Konfederacja Lewiatan