Członkowie Lewiatana spotkali się z Prezes ZUS

1 lutego br. odbyło się spotkanie członków Konfederacji Lewiatan z prof. Gertrudą Uścińską, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W trakcie spotkania omawiano ostatnie zmiany i plany na przyszłość Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Omówione zostały takie działania jak: obniżenie wieku emerytalnego, wprowadzenie jednego konta dla płatników składek, a także wyzwania i korzyści związane z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich.

Duża część spotkania poświęcona była problemom z pozyskiwaniem zaświadczeń A1 dla cudzoziemców. Zaświadczenie A1 potwierdza, iż pracownik podlega polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. ZUS coraz częściej odmywania wydania zaświadczeń A1 w stosunku do pracowników pochodzących z państw trzecich. Co ważne, w praktyce zaświadczenie to ma znaczenie nie tylko w kontekście ubezpieczeń społecznych. Problem dotyka w szczególności firmy sektora transportu drogowego. Strategiczne znaczenie transportu drogowego dla gospodarki narodowej nie budzi wątpliwości.  Transport drogowy boryka się z niedoborem kadr. Pozostawienie sektora transportu samego sobie, bez możliwości pewnego zasilania jego kadr  cudzoziemcami, oznacza w praktyce pogłębienie kryzysu tego sektora.

Konfederacja Lewiatan oraz Transport i Logistyka Polska rozpoczęli działania w tym zakresie ponad rok temu. Obecnie na finiszu są uzgadnianie pomiędzy organami publicznymi, które mają ułatwić działalność polskim przewoźnikom.