Aktualności

Projekty UE: Nowa Firma Nowa Łódź

Szanowni Państwo, Ruszamy z nowym projektem: Nowa firma, nowa Łódź. Projekt realizowany w ramach: Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.4 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – Miasto Łódź, RPO WŁ na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej (Lider projektu) w… Read More

Nabór do kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo, Ruszył już nabór do kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.   To najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla firm z naszego regionu jest formą docenienia i podziękowania dla przedsiębiorców osiągających najlepsze efekty ekonomiczne. Główną ideą konkursu jest uhonorowanie firm konsekwentnie promujących pozytywny wizerunek łódzkiej przedsiębiorczości na arenie… Read More

BREXIT: PODSUMOWANIE WAŻNE INFORMACJE DLA FIRM

Odpowiadając na wniosek naszych Firm Członkowskich zamieszczamy kompendium – zabrane informacje na temat warunków wymiany handlowej z Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego.   31 grudnia 2020 roku zakończył się okres przejściowy, a Wielka Brytania opuściła jednolity rynek i unię celną UE. W przypadku firm prowadzących wymianę handlową z Wielką… Read More

Rada Regionów Konfederacji Lewiatan zaprasza na spotkanie

skierowane do sektora B2B pod tytułem „Nowe sposoby dotarcia do klientów zagranicznych w segmencie B2B” Spotkanie odbędzie się w dniu 18.03.2021 r. w g. 10:00-11:30 – link do rejestracji na spotkanie: https://pracodawcypomorza.pl/exnt/impreza/1220/   Obecna sytuacja rynkowa, a co za tym idzie brak możliwości wyjazdu na targi oraz spotkań z klientami spowodowało… Read More

Baza Usług Rozwojowych szansą na rozwój Twojego biznesu

Szanowni Państwo, Przesyłam zaproszenie na webinarium skierowane do firm zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji swoich pracowników.  Na ten cel czeka kilkaset milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gros tych środków przeznaczone będzie na realizację szkoleń i doradztwa zgodnych z rekomendacjami Sektorowych Rad do spraw kompetencji. Read More

Go to Brand – Expo 2020

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą promować swoje marki produktowe na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów Zatoki Perskiej, mogą wziąć udział w kolejnej edycji programu „Go to Brand – Expo 2020”, realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki programowi przedsiębiorcy mogą m.in. uczestniczyć w Forum Gospodarczym Polska-ZEA, które… Read More

NOWA DOTACJA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z dniem 01.02.2021 roku uruchamia nabór wniosków o jednorazowe dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach na podstawie przepisów rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego… Read More

WEBINAR: Tarcza Finansowa 2.0 oraz rozliczenie Tarczy Finansowej 1.0.

Szanowni Państwo!   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm członkowskich, Konfederacja Lewiatan i Polski Fundusz Rozwoju zapraszają na webinaria poświęcone Tarczy Finansowej 2.0 oraz rozliczeniu Tarczy Finansowej 1.0.   Na stronie daty spotkań oraz link do rejestracji. Read More

Webinarium: Przedsiębiorco czy jesteś gotowy na kontrolę środków przyznanych w ramach Tarcz Antykryzysowych?

Po części merytorycznej – sesja pytań REJESTRACJA ON-LINE Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaqxYOi4DH2aH-GpXZdRXKFSzjWWRLJHOrNeWKbsp1YCaiQQ/viewform?usp=sf_link   logowanie w dniu 21 grudnia br.  od godz. 12.15. UWAGA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ Spotkanie poprzez Zoom – https://zoom.us/ Udział w spotkaniu jest bezpłatny Pomoc techniczna: 517 181 408 Dołączając do wydarzenia wyrażacie Państwo zgodę… Read More

!!!ZAPROSZENIE!!! WEBINAR – Fiskus vs Przedsiębiorcy w czasie korona-kryzysu, czyli na co mogą liczyć firmy? << 2 lipca godz.11.30

WEBINAR – Fiskus vs przedsiębiorcy w czasie korona-kryzysu, czyli na co mogą liczyć firmy? Kontrola w czasie kryzysu – zasady i rozwiązania szczegółowe Jak uzyskać  przesunięcie / umorzenie spłaty zobowiązań podatkowych? Jakie rozwiązania podatkowe wprowadziły ustawy „anty-Covidowe”? A także: Zawieszenie poboru tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych  Wydłużenie terminu… Read More