Aktualności

Świątecznych szaleństw w zakupach nie było

Sprzedaż detaliczna w grudniu 2014 roku wzrosła w ujęciu rocznym o 1,8 proc. – poinformował GUS. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan Wzrost sprzedaży detalicznej nie był wysoki jak na miesiąc, w którym mieliśmy święta Bożego Narodzenia. Był też wewnętrznie zróżnicowany. W cenach bieżących r/r spadła… Read More

Zapraszamy na konferencję DIVERSITY

Pracodawcy coraz częściej uświadamiają sobie, że skuteczne zarządzanie organizacją musi uwzględniać fakt różnorodności pracowników/pracownic, klientów/klientek, a także dostawców i kontrahentów. Zarządzanie różnorodnością nie jest zbiorem przypadkowych działań, ale przemyślaną strategią zakładającą, że rozwój firmy oraz realizacja jej celów biznesowych będą skuteczniejsze, jeśli dostrzeże się i wykorzysta różne doświadczenia oraz… Read More

Newsletter

1. Uwagi wstępne: Konfederacja Lewiatan co do zasady pozytywnie ocenia podjęcie przez Ministerstwo Gospodarki inicjatywy przygotowania nowej ustawy regulującej kompleksowo zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Za uzasadnioną uznać należy ideę stworzenia ustawy porządkującej i w sposób kompleksowy regulującej zagadnienia z obszaru prawa działalności gospodarczej. Dotychczasowe regulacje, które miały na… Read More

Mamy już plany na 2014

Podstawowe cele na rok 2014 to: 1. Zabieganie o jak najlepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przepisy prawa. 2. Reprezentowanie wobec otoczenia publicznego interesów członków w sprawach legislacyjnych oraz wspieranie ich w budowaniu relacji z tym otoczeniem. 3. Budowanie ekspertyzy. 4. Projekty społeczne. Read More