Aktualności

Debata o nowym prawie zamówień publicznych w Smolarnii

Rynek zamówień publicznych wart jest od 140 mld zł do 160 mld zł rocznie. Nowe klauzule społeczne w kontraktach nie są respektowane, prawo jest ważne, ale liczą się też dobre praktyki – podkreślali uczestnicy spotkania poświęconego prawu zamówień publicznych, które odbyło się 17 września, z inicjatywy Konfederacji Lewiatan, w… Read More

Opinia do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle (druk sejmowy 3775)

Przedłożony w druku sejmowym 3775 projekt poselski wprowadza regulacje stawiające pod znakiem zapytania sens funkcjonowania ustawy dotyczącej rzemiosła jako specyficznej, wymagającej odrębnej ustawy,  gałęzi przedsiębiorczości. W pierwszej kolejności zwracamy uwagę, iż projekt  wprowadza nowe brzmienie art. 7 ust. 7 ustawy umożliwiające każdej osobie fizycznej i  prawnej, za zgodą organizacji… Read More

FBA – Skuteczny Lider Małej Firmy

Polecamy studia dla przedsiębiorców, przygotowano 4 miejsca z rabatem 50%. Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej zaprasza na czwartą edycję programu. Semestralne studium w trybie weekendowym dla właścicieli i kadry zarządzającej firm z sektora MŚP. Program zawiera wiedzę uwzględniającą specyfikę małych firm, przekazaną przez ekspertów i praktyków zajmujących się… Read More

Zapraszamy na VI Morskie Regaty Żeglarskie Konfederacji Lewiatan

Spotkanie będzie miało charakter integracyjno-promocyjny, połączymy bowiem tradycyjne regaty żeglarskie z możliwością promowania uczestniczących w nich firm. Poza ekspozycją logotypów firm na banderach, koszulkach, roll-upach i na tablicy sponsorskiej, oferujemy wieczór promocyjny, podczas którego każda z firm może przedstawić pozostałym informacje na swój temat (misja, wartości, oferta handlowa). W… Read More

Zatrudnienie będzie rosło wolniej

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym, w sierpniu wzrosło o 3,4 proc., zaś zatrudnienie zwiększyło się o 1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wyniosło 5588,4… Read More

Wyższe kary dla pracodawców nie zwiększą ochrony pracowników

Objęcie szerszą ochroną prawną osób zatrudnionych – nie tylko pracowników, ale również wykonujących prace zarobkowe (np. na podstawie umowy zlecenia) nie jest konieczne. Obecne rozwiązania są wystarczające i pozwalają właściwym organom kontroli i nadzoru stosować wiele sankcji w przypadku nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy… Read More

Szanse rozwoju przedsiębiorczości w nowej perspektywie unijnej

Zapraszamy na konferencję Szanse rozwoju przedsiębiorczości w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020  która odbędzie się 16 września 2015 roku w Zespole Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych ul. 3 Maja 46 w Zgierzu.   Szczegóły wydarzenia do pobrania tutaj… Read More

Kapitał na rozwój – nowe możliwości

Konfederacja Lewiatan zaprasza na bezpłatną konferencję " Kapitał na rozwój – nowe możliwości 2015" Łódź, 19 lutego 2015. Read More

PROJEKT EDU AUTYZM

Fundacja Wspólnota Nadziei i Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan w ramach projektu PI PWP EDU AUTYZM finansowanego w ramach działania 7.2.2 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego stworzyli unikatową na skalę Polski platformę internetową dla pracodawców, pracowników, studentów, opiekunów osób z autyzmem i wszystkich zainteresowanych współpracą z osobami z autyzmem oraz dla osób z autyzmem. Read More

RZPPZL

Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej zaprasza do zapoznania się z materiałem dostępnym w aktualności. Read More