Aktualności

Newsletter

1. Uwagi wstępne: Konfederacja Lewiatan co do zasady pozytywnie ocenia podjęcie przez Ministerstwo Gospodarki inicjatywy przygotowania nowej ustawy regulującej kompleksowo zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Za uzasadnioną uznać należy ideę stworzenia ustawy porządkującej i w sposób kompleksowy regulującej zagadnienia z obszaru prawa działalności gospodarczej. Dotychczasowe regulacje, które miały na… Read More

Mamy już plany na 2014

Podstawowe cele na rok 2014 to: 1. Zabieganie o jak najlepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przepisy prawa. 2. Reprezentowanie wobec otoczenia publicznego interesów członków w sprawach legislacyjnych oraz wspieranie ich w budowaniu relacji z tym otoczeniem. 3. Budowanie ekspertyzy. 4. Projekty społeczne. Read More