Aktualności

Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania

Zapraszamy na warsztaty: Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw – szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania Łódź, 5 kwietnia, 2017 Hotel Tobaco, ul. Kopernika 64 Na warsztaty zapraszamy tych przedsiębiorców, którzy: Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie. Read More

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy do zapoznania się ofertą (w załączeniu opis przedmiotu zamówienia oraz formularz oferty) na rzecz realizowanego przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej projektu Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój nr POWR.02.02.00-00-0072/16-00. Read More

Powiadomienie w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty NDK

Dotyczy postępowania zgodnie z Zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój”, nr POWR.02.02.00-00-0072/16-00, z dnia 31.08.2016 r. , w zakresie Udostępnienia narzędzi diagnozy kompetencji dla przedsiębiorstw MMŚP”. Read More

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania zgodnie z Zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS „Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój”, nr POWR.02.02.00-00-0072/16-00, z dnia 31.08.2016 r. , w przedmiocie  Przeprowadzenia usług doradczych w zakresie nauki i rozwoju (perspektywa infrastruktury) przedsiębiorstw MMŚP”. Read More

Nagroda dla RZPPZL

Nagroda dla Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan "Organizacja zaangażowana społecznie - rok 2016" Read More

„PRZEDSIĘBIORCY STAWIAJĄ NA ROZWÓJ”

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Projekt „Przedsiębiorcy stawiają na rozwój” Read More

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się ofertą (w załączeniu opis przedmiotu zamówienia oraz formularz oferty) na rzecz realizowanego przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej projektu Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój nr POWR.02.02.00-00-0072/16-00. Read More

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się ofertą (w załączeniu opis przedmiotu zamówienia oraz formularz oferty) na rzecz realizowanego przez Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej projektu Przedsiębiorcy Stawiają na Rozwój nr POWR.02.02.00-00-0072/16-00. Read More

Anulowanie zapytania ofertowego

Szanowni Państwo W związku ze stanowiskiem IP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie przedmiotowego postępowania, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej informuje o anulowaniu postępowania Read More

Specjalistyczne szkolenia z mediacji gospodarczych