Aktualności

SPOTKANIE CZŁONKÓW RZPPZŁ LEWIATAN Z PANIĄ PREZYDENT BOCHNIARZ

  ZAPROSZENIE Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy na prywatne, specjalnie zorganizowane spotkanie dla Członków RZPPZŁ Lewiatan z Panią Prezydent Henryką Bochniarz Tematem spotkania będą szanse, wyzwania i zagrożenia dla przedsiębiorców w roku 2019 Spotkanie odbędzie się w ŁARR ( Narutowicza 34, 90-135 Łódź/sala konferencyjna w willi) w dniu 17 stycznia (czwartek)… Read More

Zaczynamy nabór rekrutacyjny do udzielenia wsparcia w postaci dotacji na działalność gospodarczą!!!

    Adresaci: osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w przeciągu 6 miesięcy (lub mniej) przed przystąpieniem do projektu: Zamieszkujące obszar województwa łódzkiego Spełniające przynajmniej jeden z warunków: 1) bycie osobą z niepełnosprawnością, 2) wiek 50 lat lub powyżej, 3) bycie kobietą, 4) posiadanie niskich kwalifikacji, 5) wiek poniżej… Read More

Przedsiębiorcy stawiają na outplacement – promocja projektu

http://tvtoya.pl/catchuptv/show/koniunktura,16936 Projekt „Przedsiębiorcy stawiają na outplacement” Program „Koniunktura” TV Toya  … Read More

Walne Zgromadzenie RZPPZŁ 14.12.2018

AGENDA Walne Zgromadzenie Członków RZPPZŁ Lewiatan 14 grudnia 2018   Część I – Walne Zgromadzenie godz. 16.00 – Początek obrad Walnego Zgromadzenia Członków RZPPZŁ Lewiatan • Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia RZPPZŁ • Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej – sprawozdanie z działalności RZPPZŁ za… Read More

Deficyt w handlu zagranicznym rośnie

Ważne dla firm: Unijne gospodarki odnotowują coraz bardziej odczuwalne spowolnienie, którego cechą jest niższy popyt na towary zagraniczne, w tym z Polski. Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan Jak wynika z opublikowanych dzisiaj danych GUS o obrotach towarowych handlu zagranicznego, eksport w październiku br. wyniósł 21,0 mld euro w… Read More

50 proc. firm uważa, że pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu

50 proc. przedsiębiorstw ocenia, że warunki prowadzenia firmy w 2018 roku pogorszyły się w porównaniu z latami poprzednimi. 40 proc. uważa, że się nie zmieniły, a 11 proc. jest przekonanych, że się poprawiły. Tak wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. Najgorzej… Read More

Unijne przepisy uderzą w polskie firmy transportowe

Polska przegrała batalię o warunki międzynarodowego transportu drogowego. Rada UE większością głosów przyjęła, 3 grudnia br., przepisy niekorzystne dla przedsiębiorstw z państw peryferyjnych UE, w tym Polski. Zdaniem związku pracodawców „Transport Logistyka Polska”, członka Konfederacji Lewiatan, nowe regulacje negatywnie odbiją się na działalności naszych firm transportowych, ale także… Read More

Wolne 12 XI ustanowione z naruszeniem zasad państwa prawa

Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, ustanawiającą 12 listopada br. dniem wolnym od pracy. To przykład bardzo złej legislacji – uważa Konfederacja Lewiatan. – Sposób uchwalania ustawy jest sprzeczny z podstawowymi zasadami państwa prawa. Pogłębia chaos prawny i naraża obywateli, przedsiębiorców na… Read More

Nawet 120 mld euro na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont Europa

W następnym budżecie UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała 100 mld euro na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont Europa. Biorąc pod uwagę nakłady ponoszone przez 27 państw członkowskich UE (już bez Wielkiej Brytanii) na poprzedni program Horyzont 2020 to wzrost aż o 29%, a Parlament… Read More

Wspólna odpowiedzialność za sprzątanie plastików

Parlament Europejski przeważającą liczbą głosów poparł propozycję dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczącą ograniczenia stosowania plastików jednorazowego użytku. Dzisiaj COREPER 1, najważniejszy organ przygotowawczy Rady, ma przyjąć stanowisko i udzielić mandatu Prezydencji Austriackiej do rozpoczęcia negocjacji w trilogu. Zdaniem Konfederacji Lewiatan przepisy w obecnym kształcie nie rozwiązują problemu zaśmiecania środowiska, a… Read More